Celebrating 72 years anniversary of august revolution and national day (september 2nd) of socialist republic of vietnam

     On the occasion of 72 years anniversary of August Revolution (August 19th 1945 - August 19th 2017) and National Day of Socialist Republic of Vietnam (September 2nd 1945 - September 2nd 2017), on the morning of September 1st 2017 leaders of Ho Chi Minh City’s People's Committee, People's Council, People's Committee, Committee of Vietnam Fatherland Front came to offer flowers and incense to President Ton Duc Thang led by comrade Nguyen Thanh Phong - Member of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam, Deputy Secretary of the HCM City People's Committee, Chairman of the HCM City People's Committee.

     On September 1st 2017, there were also 86 delegates of departments, branches, districts of Ho Chi Minh City offering incense to President Ton Duc Thang.

Some photos:

RESISTER TOUR
YOU CAN REGISTER TOUR ONLINE BY FILLING THE INFOMATIONS.  
RESISTER NOW
Impression Book
  • Sổ lưu niệm 2
    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4/2/1999     Nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/1999, tôi thăm Bảo tàng Tôn Đức Thắng và xin trồng một cây lưu niệm.      Bác Tôn Đức Thắng là nhà cách...
    More
  • Sổ lưu niệm 1
       Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQG thành phố Hồ Chí minh.                                                         Đoàn khoa Ngữ văn anh                    ...
    More