Google+

Trang chủ

LHQ khẳng định vai trò quan trọng của du lịch
Cập nhật ngày 14/12/2011

Trong phiên họp toàn thể ngày 21/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 65 đã nhất trí thông qua ba nghị quyết nhấn mạnh vai trò quan trọng của du lịch trong phát triển bền vững và xóa đói nghèo của các quốc gia.
 
 
Nghị quyết về luật đạo đức du lịch toàn cầu được 32 nước bảo trợ đã hoan nghênh các nỗ lực của Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc (UN WTO) và ý thức trách nhiệm đang tăng lên của các nước thành viên Liên hợp quốc về thực hiện bộ luật này. 
 
Đại hội đồng Liên hợp quốc thừa nhận nhu cầu thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và tăng lợi ích từ du lịch cho cộng đồng dân cư, đồng thời bảo vệ sự toàn vẹn của văn hóa và môi trường cũng như các khu vực nhạy cảm về sinh thái và di sản tự nhiên, đối phó hiệu quả với những thách thức từ biến đổi khí hậu và chấm dứt tình trạng làm tổn hại đa dạng sinh học.
 
Nghị quyết về thúc đẩy du lịch sinh thái để xóa đói nghèo và bảo vệ môi trường được 90 nước bảo trợ khẳng định du lịch sinh thái có tác động tích cực đến tăng thu nhập, tạo việc làm và cải thiện giáo dục, do đó có thể thúc đẩy cuộc chiến chống đói nghèo và góp phần trực tiếp thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.
 
Du lịch sinh thái cũng mở ra các cơ hội quan trọng để bảo tồn, bảo vệ và sử dụng bền vững các khu vực tự nhiên thông qua khuyến khích cộng đồng bản xứ và khách du lịch duy trì và tôn trọng các di sản tự nhiên và văn hóa. 
 
Đại hội đồng Liên hợp quốc khuyến khích các nước tăng đầu tư vào du lịch sinh thái và kêu gọi các cơ quan Đại hội đồng thúc đẩy du lịch sinh thái trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.
 
Nghị quyết về du lịch góp phần thúc đẩy phát triển ở các quốc đảo nhỏ và đang phát triển (SIDS) nhấn mạnh du lịch là một trong những lĩnh vực quan trọng trong nỗ lực phát triển bền vững của các nước SIDS vì du lịch là nguồn quan trọng tạo việc làm, thu ngoại tệ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
 
Bạn đang đọc từ: Sotaydulich.com - Anson
Thep: TTXVN/ VietNam+
<< Trang trước | Xem theo ngày tháng | Trang sau>>

  Ý kiến bạn đọc
    Gởi bản thảo cho bản tin: "LHQ khẳng định vai trò quan trọng của du lịch" Click Đăng ký | Đăng nhập để tham gia bình luận

    Các tin đã đăng


      купить диплом института