Bác Tôn với Quốc hội khóa I (1946 - 1960)

     Nhân Tưởng niệm 36 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980 - 30/3/2016), hướng tới ngày toàn dân bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, bảo tàng Tôn Đức Thắng khai mạc trưng bày chuyên đề “Bác Tôn với Quốc hội khóa I (1946 - 1960)”.  

     Ngày 6/1/1946, lần đầu tiên trong lịch sử, 25 triệu người dân Việt Nam từ 18 tuổi đi bầu cử Quốc hội khóa I. Cả nước có 403 đại biểu(Bắc bộ 152, Trung bộ 108, Nam bộ 73, 70 đại biểu không qua bầu cử) với 87% là công nhân, nông dân, 10 đại biểu là phụ nữ. Nhân dân Sài Gòn- Chợ Lớn bầu Tôn Đức Thắng là đại biểu Quốc hội khóa I. Do điều kiện chiến tranh, nhiệm kỳ hoạt động của Quốc hội khóa I kéo dài 14 năm (1/1946 - 5/1960), trong 12 kỳ họp, Quốc hội khóa I đã xem xét, ban hành Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959 và nhiều đạo luật khác, đặt nền móng chính trị, pháp lý quan trọng, nhất là trong việc thành lập Chính phủ hợp hiến, hợp pháp do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, để tổ chức nhân dân kháng chiến, kiến quốc, thực hiện chính sách đối nội và đối ngoại.

  

     Thông qua hơn 60 tư liệu, hình ảnh, hiện vật trưng bày giúp công chúng hiểu thêm và tri ân Bác Tôn với vai trò Phó ban và Trưởng ban Thường trực Quốc hội khóa I, Tôn Đức Thắng đã góp phần quan trọng trong thực hiện thành công sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp, thông qua các kế hoạch khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế, văn hóa, từng bước xây dựng chế độ dân chủ nhân dân.

Đăng ký tham quan
Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau.
Đăng ký tham quan
Sổ lưu niệm
 • Sổ lưu niệm 3
   It's a good place to visit. I'm lucky to be here. God blesses Vietnam forever.                                                                                        ...
  Xem thêm
 • Sổ lưu niệm 2
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4/2/1999     Nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/1999, tôi thăm Bảo tàng Tôn Đức Thắng và xin trồng một cây lưu niệm.      Bác Tôn Đức Thắng là nhà cách...
  Xem thêm
 • Sổ lưu niệm 1
     Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQG thành phố Hồ Chí minh.                                                         Đoàn khoa Ngữ văn anh                    ...
  Xem thêm
pulse bitcoin