Quê hương, gia đình, thân tộc và thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng


    An Giang là tỉnh thuộc miền Tây Nam bộ, với địa hình: đất rộng, sông dài, nhiều núi, rừng và cồn bãi, cù lao giữa hai sông Tiền và sông Hậu. Con người An Giang trải qua cuộc đấu tranh trên 3 thế kỷ đã để lại nhiều di tích lịch sử quý giá, ghi dấu công ơn những người tạo dựng nên An Giang ngày nay. Với truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cường qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là sự kế tục rất tự hào truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông. Quê hương An Giang cũng là nơi sản sinh ra Người con ưu tú - Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người gắn liền với lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giới.
   
    Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Cù lao Ông Hổ, ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa Hưng thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Tôn Đức Thắng sớm mang những bản chất tốt đẹp của quê hương giàu truyền thống. Với tấm lòng vị tha, quên mình vì nghĩa lớn. Đức tính đó từ tuổi thiếu niên, sau này đã theo suốt cuộc đời Tôn Đức thắng, để trở thành một phẩm chất cách mạng cao quý: Suốt đời vì dân, vì nước.
    Từ thuở nhỏ, Tôn Đức Thắng đã là một thiếu niên có tình yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, khâm phục những chí sĩ, nghĩa sĩ tiền bối, căm ghét bọn cướp nước và bán nước. Đó là động lực để Người tìm hiểu và đóng góp sức mình vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Tính cách độc đáo ấy là nhân tố quan trọng góp phần tạo nên nhân cách toàn diện của Chủ tịch Tôn Đức Thắng sau này.
    Nhân Lễ Tưởng niệm 32 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980 - 30/3/2012), Bảo tàng Tôn Đức Thắng phối hợp với Bảo tàng An Giang thực hiện trưng bày chuyên đề: “Quê hương, gia đình, thân tộc và thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng”. Trưng bày gồm 140 tư liệu hình ảnh, hiện vật nhằm giới thiệu khái quát về quê hương An Giang xưa và sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của An Giang ngày nay, thời niên thiếu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng cùng những đóng góp của gia đình, thân tộc Tôn Đức Thắng trong sự phát triển chung của tỉnh nhà.

* Thời gian trưng bày: Từ 30/3/2012 đến 30/7/2012.

    Các tin khác

    купить диплом института