Trưng bày tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Trưng bày tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng

    Ra đời muộn hơn nhiều so với các bảo tàng khác trong hệ thống bảo tàng của cả nước, thời gian qua, là một quá trình đầy khó khăn đối với Bảo tàng trong việc định hướng phát triển từ “Nhà Trưng bày” đến “Bảo tàng”. Đó là cả quá trình khẳng định vị trí của mình qua các hoạt động chuyên môn, trong đó có hoạt động trưng bày nhằm tạo mọi điều kiện để công chúng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
    Cũng giống như những bảo tàng khác, Bảo tàng Tôn Đức Thắng phải đương đầu với khó khăn về cơ sở vật chất, về ngôi nhà làm bảo tàng, về diện tích và không gian trưng bày. Là một dinh thự được đặt trong khuôn viên rộng lớn hơn 7.000 m2 nhưng diện tích các phòng nhỏ, hẹp không đủ để thể hiện nội dung trưng bày, các phòng bố trí không liên hoàn, bị chia cắt bởi những dãy hành lang rộng. Để có diện tích trưng bày, tùy từng thời điểm, tùy yêu cầu, nhiệm vụ công tác trưng bày, bảo tàng đã tận dụng, cải tạo diện tích phụ (hành lang và phần gian sảnh của ngôi nhà) để thực hiện trưng bày nhằm đáp ứng yêu cầu của công chúng.
    Có thể nói, thông qua hoạt động trưng bày, công chúng sẽ có điều kiện tiếp cận trực tiếp với hiện vật gốc lưu niệm mà nội dung phản ánh những yếu tố về dân tộc, thời đại đã tạo nên trí tuệ, tư tưởng, hành động cách mạng, tình cảm, nhân cách, đạo đức, lối sống Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
    Hiện nay, Bảo tàng đã hình thành hệ thống trưng bày gồm 10 phòng. Cấu trúc nội dung trưng bày phù hợp với loại hình bảo tàng lưu niệm danh nhân, hình thức trưng bày phong phú, đa dạng và từng bước được hiện đại hóa về thiết kế mỹ thuật và trang thiết bị, việc thực hiện các mô hình nghệ thuật, các tổ hợp trưng bày kết hợp việc đưa các bộ sưu tập ra trưng bày đã minh họa sinh động về cuộc đời liêm khiết, giản dị và sự nghiệp cách mạng cũng như vai trò và sự đóng góp cho đất nước, dân tộc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
    Cùng với việc nghiên cứu và thực hiện trưng bày tại Bảo tàng, chúng tôi luôn quan tâm đến việc nghiên cứu xây dựng các chuyên đề phục vụ cho công tác trưng bày ngoài Bảo tàng. Việc phối hợp với các bảo tàng, các Ban Quản lý di tích về Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại nhiều địa phương trong cả nước để thực hiện trưng bày, triển lãm đã được tiến hành từ nhiều năm nay, góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa về Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Và, là một trong những hình thức đưa “Bảo tàng đến với công chúng” ở vùng sâu, vùng xa, khi mà người dân khó có điều kiện đến được Bảo tàng.
    
    * Hiện nay, hệ thống trưng bày thường trực tại Bảo tàng gồm: 7 phòng
    1. Phòng trưng bày “Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng”
    2. Phòng trưng bày “Viên ngọc Côn Sơn”
    3. Phòng trưng bày “Bác Tôn tại ATK Việt Bắc”
    4. Phòng trưng bày “Bác Tôn trong lòng nhân dân thế giới”
    5. Phòng trưng bày “Cuộc sống đời thường của Chủ tịch Tôn Đức Thắng”
    6. Phòng trưng bày “Tái hiện căn phòng làm việc và nghỉ ngơi của Chủ tịch Tôn Đức Thắng”
    7. Phòng trưng bày “Bác Tôn qua các tác phẩm Mỹ thuật”
    
    Ngoài ra, bảo tàng còn 01 phòng dành trưng bày những chuyên đề ngắn hạn phù hợp với nội dung, chức năng của bảo tàng và đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn của đơn vị.

    Các tin khác

    купить диплом института