Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng được gắn bảng lưu niệm

1. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng theo học niên khóa 1915 - 1917.


Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.
   
2. Ngôi Nhà Ông Nguyễn Văn Lá, nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng và cơ quan Mặt trận Liên Việt đến ở và làm việc trong năm 1948.


Ngôi Nhà Ông Nguyễn Văn Lá.

3. Ngôi nhà số 35, nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã ở và làm việc từ năm 1959 đến ngày 30/3/1980.

 
Ngôi nhà số 35 Trần Phú.

Các tin khác

pulse bitcoin