Sơ lược công tác di tích

Suốt 92 tuổi đời, trong đó có hơn 70 năm cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã đảm nhiệm nhiều trọng trách do Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Mặt trận giao phó. Với những trọng trách như trên Bác Tôn đã đến nhiều nơi trong cả nước và các quốc gia trên thế giới để làm việc, tiếp xúc với đồng bào, đồng chí, các nguyên thủ quốc gia và bạn bè quốc tế. Qua đó Bác Tôn đã để lại tấm lòng thân thương trìu mến, tấm gương tiêu biểu cho toàn đảng, toàn dân noi theo.Ở trong nước, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã được các địa phương quan tâm, đầu tư tôn tạo, góp phần thiết thực vào công tác tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Đến nay đã có 09 di tích liên quan Chủ tịch Tôn Đức Thắng được xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia, cấp Tỉnh, Thành phố và 02 địa điểm gắn bia lưu niệm. Bên cạnh đó, Bảo tàng đã xuất bản sách “Một số Di tích và địa điểm lưu niệm tiêu biểu về chủ tịch Tôn Đức Thắng”.

Trong những năm qua, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã phối hợp với các cơ quan quản lý di tích tại địa phương lập kế hoạch bảo vệ và phát huy tác dụng di tích, cụ thể:

- Thực hiện “Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng” tại Di tích Đình Bình Đông, Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.

- Khánh thành “Nhà Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng” tại Di tích Nông trường Quý Cao (huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng).

- Trưng bày Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Di tích trường Lasal Taberd (thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

- Trưng bày Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Di tích Nhà tù Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).


- Bảo tàng hỗ trợ tư liệu, hình ảnh để bổ sung trưng bày tại Di tích khu lưu niệm thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), Bảo tàng Thái Nguyên, Khu di tích Lịch sử văn hóa du lịch sinh thái Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang).

Tuy nhiên, bên cạnh những di tích đã được bảo tồn và phát huy có hiệu quả, hiện nay còn nhiều di tích, địa điểm lưu niệm liên quan Chủ tịch Tôn Đức Thắng chưa được tôn tạo và phát huy do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau. Đây là điều trăn trở, băn khoăn của những người có trách nhiệm trong đó có Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Năm 2009, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức hội thảo khoa học - thực tiễn “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng” nhằm góp phần tổng kết, đánh giá công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử liên quan đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong nhiều năm qua, định hướng cho hoạt động sắp tới cũng như sự phối hợp hoạt động giữa Bảo tàng Tôn Đức Thắng với các cơ quan quản lý di tích và giữa các di tích ở nhiều địa phương trong cả nước.
 


Bản đồ phân bố di tích và địa điểm lưu niệm

Hội thảo đã nghe những đề xuất, kiến nghị một số nội dung như: Cần tìm hiểu thêm gia phả của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Nghiên cứu, thống kê đầy đủ các di tích liên quan đến Bác Tôn ở trong nước và nước ngoài; tổ chức các tour du lịch tham quan các di tích, địa điểm lưu niệm; tạo ra các sản phẩm du lịch; gắn kết thành hệ thống Bảo tàng Tôn Đức Thắng với các di tích, lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong cả nước. Những nội dung trong Hội thảo sẽ góp phần định hướng công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích, địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong thời gian tới.
 

Các tin khác