ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG NHIỆM KỲ X (2013 - 2015)

     Chiều ngày 22/7/2013, Công Đoàn Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ X (2013 - 2015). Đến tham dự đại hội có sự hiện diện của bà Vũ Kim Anh - Phó Giám đốc Sở VHTT & DL Tp. Hồ Chí Minh, ông Trần Quý Bình - Phó Chủ tịch Công Đoàn Sở VHTT & DL thành phố, ông Bùi Thành - Phó phòng Di sản Văn hóa Sở VHTT & DL thành phố, cùng 29 công đòn viên Bảo tàng Tôn Đức Thắng.


Công đoàn viên Lê Minh Đức tham gia tiết mục văn nghệ trước giờ Đại hội

    
Đoàn Chủ tọa Đại hội Công đoàn Bảo tàng Tôn Đức Thắng


Đồng chí Thái Văn Thanh - Chủ tịch Công đoàn - đọc Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ IX
và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ X

     Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm: đồng chí Thái Văn Thanh, đồng chí Cao Thị Hải Vân và đồng chí Trần Thị Quang Khuyên. Đồng chí Thái Văn Thanh thay mặt BCH Công Đoàn Bảo tàng Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ X (2013 - 2015) cảm ơn toàn thể đại hội đã tín nhiệm bầu các đồng chí vào BCH.