Lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2012)

Sáng 17 tháng 8 năm 2012, Lễ Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2012) được tổ chức tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh.

     Đến dự có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành Cách mạng, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang, Hội đồng hương An Giang, Ban Quản lý Di tích Côn Đảo, đại diện gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng …


Các đồng chí lãnh đạo Thành phố dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng


Các đồng chí lãnh đạo Thành phố dự lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh
 Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2012)


     Tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ năm 1920 với sự ra đời của Công hội đỏ, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Nguyễn Huy Cận khẳng định Chủ tịch Tôn Đức Thắng không chỉ là một trong những người Việt Nam đầu tiên thuộc giai cấp công nhân đi theo cách mạng vô sản mà còn thuộc lớp người đầu tiên tuyên truyền chủ nghĩa Mac - Lênin.


Đồng chí Nguyễn Huy Cận - Chủ tịch LĐLĐ Thành phố - tóm tắt quá trình hoạt động cách mạng
 của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.


     Tại buổi lễ, đại diện công nhân Xí nghiệp Liên hợp Ba Son đã hứa: “Cán bộ công nhân Ba Son không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, kỹ năng chuyên môn, tinh thần đoàn kết, nâng cao nhận thức và trách nhiệm, lao động hăng say phấn đấu xây dựng XNLH Ba Son ngày càng phát triển bền vững, góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng hiện đại xứng đáng với truyền thống hào hùng vẻ vang của người thợ Ba Son, truyền thống và phẩm chất của đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

     Nhân dịp này, Bảo tàng Tôn Đức Thắng phối hợp với Ban Quản lý Di tích Côn Đảo khai mạc trưng bày chuyên đề: Nhà tù Côn Đảo (1930 – 1945).