Lượt truy cập :  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Đang xem :  10 
Tin tức & sự kiện > KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ QUỐC HỘI KHÓA I NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ QUỐC HỘI KHÓA I NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (05/01/2011)

Cách đây 65 năm, trong không khí vô cùng phấn khởi sau thắng lợi của Cách mạng Tháng tám, mặc dầu đất nước ta lúc đó đang trong hoàn cảnh thù trong giặc ngoài, ngàn cân treo sợi tóc, nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã tiến hành thắng lợi cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

 Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, nhân dân ta, từ địa vị người dân thuộc địa, vùng lên làm chủ vận mệnh của mình, thành lập Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Sự kiện lịch sử này đã đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của Tổ quốc, đưa dân tộc ta bước vào thời kỳ mới: Thời kỳ đất nước có Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, có Hiến pháp và có Quốc hội do nhân dân trực tiếp bầu ra. Đồng chí Tôn Đức Thắng được nhân dân thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn bầu làm đại biểu của mình trong Quốc hội của nước Việt Nam mới.

Quốc hội khoá I (1946-1960) là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập; là Quốc hội của độc lập dân tộc, của thống nhất đất nước và của đại đoàn kết toàn dân; là mốc son chói lọi đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ ở Việt Nam. Quốc hội khoá I đã góp phần quan trọng vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân pháp xâm lược, kết thúc bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ làm chấn động địa cầu, bước đầu đưa miền Bắc đi lên Chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Nhân dịp Kỷ niệm 65 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam, Bảo tàng Tôn Đức Thắng xin giới thiệu một số hình ảnh qua các kỳ Tổng tuyển cử của nước Việt Nam.

 

Bác Tôn được nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn bầu làm đại biểu Quốc hội Khóa I,

Kỳ họp thứ I tại Nhà hát lớn Hà Nội, tháng 3/1946.

 

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa I từ ngày 01 - 04/12/1953,

Quốc hội thông qua Luật “Cải cách ruộng đất”.

 

 

Bác Hồ - Bác Tôn trên đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 5,
Quốc hội khóa I. Quốc hội cảm kích và hoan nghênh
tinh thần đấu tranh bất khuất của đồng bào miền Nam ruột thịt.
Tại kỳ họp này đồng chí Tôn Đức Thắng được bầu làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội, tháng 9/1955.

 

Bác Hồ - Bác Tôn trong buổi lễ kỷ niệm

ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội (6.1.1946 - 6.1.1957).
 

Bác Hồ - Bác Tôn bỏ phiếu bầu Ban Thường trực

Quốc hội tại kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa I, Hà Nội, tháng 01/1957.

  

 

 

Bác Hồ - Bác Tôn tại kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa I
(tháng 01/1957), tại kỳ họp này Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi Hiến pháp năm 1946.

Bác Hồ - Bác Tôn đón tiếp đại biểu nhân dân Hà Nội

chào mừng Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ VI (29/12/1956 - 25/11/1957).

Bác Hồ gắn Huân chương Sao Vàng do Đảng,

Nhà nước, Quốc hội trao tặng Bác Tôn, tháng 8/1958.

 

 

Bác Hồ - Bác Tôn tại kỳ họp thứ I, Quốc hội khóa II.

Tại kỳ họp này Bác Tôn được bầu làm Phó Chủ tịch

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ngày 15/7/1960.

 

Các tin khác
pulse bitcoin