Lượt truy cập :  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Đang xem :  3 
Tin tức & sự kiện > KẾ HOẠCH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG VỚI BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG (31/12/2009)

              BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ                                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          XÍ NGHIỆP LIÊN HỢP BA SON
        TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
   TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG
 TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ TÔN ĐỨC THẮNG                        
TT GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TÔN ĐỨC THẮNG 

                      Số:      /KH – BTTĐT                                                                              TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 12 năm 2009 

         

 

HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN  
VỀ CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG
 
A .MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA:
 Trong nhiều năm qua, Bảo tàng Tôn Đức Thắng luôn có mối quan hệ gắn bó, đồng thời nhận được sự giúp đỡ và phối hợp chặt chẽ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Xí nghiệp Liên hợp Ba Son, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Trường Trung cấp nghề kỹ thuật Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tôn Đức Thắng. Để tạo mối quan hệ lâu dài, phối hợp liên kết chặt chẽ hơn nữa nhằm phát huy nguồn lực của các đơn vị và bảo tồn, phát huy giá trị di sản về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của công chúng và tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho công nhân lao động, học sinh, sinh viên về phẩm chất đạo đức cách mạng của Người. Các đơn vị nêu trên thống nhất ban hành kế hoạch phối hợp với những nội dung như sau:
 
B. NỘI DUNG PHỐI HỢP:
I. Nội dung phối hợp chung:
- Xác định, luôn giữ mối quan hệ, phối hợp liên kết chặt chẽ và phát huy những gì đã đạt được trong những năm qua với Liên đoàn Lao động Thành phố, Xí nghiệp Liên hợp Ba Son, các trường mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.
- Phối hợp tổ chức lễ kết nạp Đảng viên, Đoàn viên công đoàn, kết nạp đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tổ chức lễ tốt nghiệp, triển lãm bài thi tốt nghiệp, trình diễn thời trang… tại Bảo tàng và mỗi đợt tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề mới các đơn vị có trách nhiệm cử Giáo viên, sinh viên đến tham dự.
- Hằng năm đơn vị có trách nhiệm tổ chức cho sinh viên, công nhân, viên chức và người lao động đến tham quan, thực tập tại Bảo tàng và tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
- Vận động các con em cán bộ các đơn vị tham gia Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn” được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 8 hằng năm , Hội thi đố em vào dịp hè hằng năm.
 
II. Nội dung phối hợp cụ thể giữa các đơn vị:
1. Bảo tàng Tôn Đức Thắng:
- Bảo tàng luôn tạo điều kiện thuận lợi, phân công hướng dẫn, phục vụ các đoàn của các đơn vị đến tham quan Bảo tàng. Hỗ trợ trong việc hướng dẫn các trường, đơn vị tham quan di tích liên quan đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng trên địa bàn Thành phố như: Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Đình Bình Đông - Quận 8, XNLH Ba Son thành một Tour tham quan. Liên hệ hỗ trợ các đơn vị tham quan di tích liên quan đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong phạm vi cả nước.
- Tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm, chiếu phim lưu động, các buổi nói chuyện giới thiệu Cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại các trường và các đơn vị, tối thiểu 1lần/năm.
- Bảo tàng phối hợp với các đơn vị trong việc tổ chức Hội thảo khoa học, nghiên cứu khoa học, tham gia giảng dạy…
- Phối hợp hướng dẫn đơn vị trong việc sưu tầm hiện vật, tư liệu hình ảnh, sách báo liên quan đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
- Bảo tàng hỗ trợ cung cấp tư liệu, hình ảnh phục vụ cho công tác nghiên cứu học tập, Hội thi tìm hiểu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
 
2. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh:
- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong CNVC- LĐ nhân các ngày kỷ niệm về Chủ tịch Tôn Đức Thắng; chú trọng các biện pháp, hình thức phong phú đa dạng phù hợp với cơ quan, đơn vị nhằm làm cho CNVC-LĐ nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào về Chủ tịch Tôn Đức Thắng; đồng thời góp phần củng cố, nâng cao niềm tin, lòng tự hào trong CNVC- LĐ về truyền thống của phong trào công nhân – Công đoàn Việt Nam. Trên cơ sở đó, tự giác phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 - Phối hợp cùng các cơ quan chức năng tham mưu cho UBND Thành phố nâng cao chất lượng giải thưởng Tôn Đức Thắng hàng năm; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động CNVC – LĐ có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả cao nhằm tham gia tốt và nâng cao chất lượng giải thưởng Tôn Đức Thắng.
 - Định kỳ hàng năm, LĐLĐ Thành phố phối hợp tốt với Ban Tổ chức Lễ Thành phố, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức và có biện pháp không ngừng nâng cao chất lượng lễ kỷ niệm và dâng hoa kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Có kế hoạch hướng dẫn các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; thường xuyên tổ chức cho CNVC – LĐ tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng, di tích Đình Bình Đông, Phòng truyền thống XNLH Ba Son…
 - Phối hợp tốt với Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thi tìm hiểu “Chủ tịch Tôn Đức Thắng – Một nhân cách lớn” trong CNVC – LĐ vào các năm chẵn kỷ niệm ngày sinh của Người. Định kỳ tổ chức tuyên truyền, chiếu phim, triển lãm về “Cuộc đời sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” tại các Nhà Văn hóa Lao động Quận, Huyện, đơn vị có đông công nhân, các khu chế xuất- khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân…
- Hằng năm, phát động trong cán bộ Công đoàn, CNVC – LĐ sưu tầm các tài liệu, hình ảnh, hiện vật, các mẫu chuyện liên quan đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Vận động CNVC – LĐ tổ chức đám cưới văn hóa tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.
 
   3. Xí nghiệp Liên hợp Ba Son:
 - Tổ chức cho Công nhân Ba Son đến Bảo tàng tham quan, tìm hiểu, học tập về phẩm chất đạo đức cách mạng Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
 - Phối hợp với Bảo tàng tôn tạo phát huy di tích tại Ba Son giới thiệu đến công nhân, sinh viên các trường và công chúng.
 - sưu tầm những tư liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan đến chủ tịch Tôn Đức Thắng cho Bảo tàng.
 
4. Trường Đại học Tôn Đức Thắng:
 - Trường Đại học Tôn Đức Thắng thống nhất các nội dung mà các đơn vị đã thảo luận và có chương trình kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm, đồng thời tham gia các họat động giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa các đơn vị thắt chặt mối quan hệ giữa các đơn vị và các trường mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
- Thường xuyên tổ chức học sinh tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đưa số lượng sinh viên đến dự, tham quan các cuộc trưng bày, triển lãm tại Bảo tàng. Và kết hợp chiếu một số phim tư liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại trường.
- Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhận hỗ trợ về lĩnh vực vi tính như: thiết kế các phòng trưng bày, (cụ thể Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Tôn Đức Thắng có kế hoạch chi tiết sau)
 
5. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng:
- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng nhất trí và có một số nội dung cụ thể trong kế hoạch hàng năm của trường.
- Tổ chức cho học sinh, sinh viên tìm hiểu về “Cuộc đời sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” qua các Hội thi; Trường cử Giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các trường, các đơn vị và Bảo tàng để gắn chặt mối quan hệ hơn nữa.
- Thường xuyên tổ chức học sinh, sinh viên tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đưa số lượnghọc sinh, sinh viên đến dự, tham quan các cuộc trưng bày, triển lãm tại Bảo tàng. Và kết hợp chiếu một số phim tư liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại trường.
- Kết hợp thư viện tổ chức giới thiệu sách, bài viết về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Tôn
 
6 . Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng:
 - Trường Trung cấp nghề thông qua kế hoạch liên tịch Trường đưa ra kế hoạch cụ thể cho từng năm:
 - Tổ chức cho học sinh tìm hiểu về “Cuộc đời sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng”:
Tháng 08: Tổ chức hội thi tìm hiểu về Bác Tôn, tư liệu tham khảo được đăng tải trên trang web của trường – tư liệu do Bảo tàng cung cấp (có kế hoạch riêng)
 - Cử học sinh, giáo viên tham gia các buổi giao lưu văn nghệ hát những bài hát về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
 - Tổ chức học sinh tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng vào mỗi đầu khoá học – có thể tổ chức lễ khai giảng tại bảo tàng, kết hợp tham quan bảo tàng.
 - Kết hợp thư viện tổ chức giới thiệu sách, bài viết về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Tôn.
* Trường sẽ có kế hoạch riêng, cụ thể theo thời gian và tình hình thực tế cho mỗi hoạt động trên.
 
7. Trung tâm giáo dục thường xuyên Tôn Đức Thắng:
- Tổ chức cho sinh viên tìm hiểu về “Cuộc đời sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” qua các Hội thi; tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các trường, các đơn vị và Bảo tàng để gắn chặt mối quan hệ hơn nữa. (tùy theo chương trình)
- Thường xuyên tổ chức học sinh tham quan bảo tàng Tôn Đức Thắng, đưa số lượng sinh viên đến dự, tham quan các cuộc trưng bày, triển lãm tại Bảo tàng.
- Kết hợp thư viện tổ chức giới thiệu sách, bài viết về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Tôn
 
III . BIỆN PHÁP – KINH PHÍ - THỜI GIAN THỰC HIỆN:
1. Biện pháp:
- Bảo tàng Tôn Đức Thắng là đơn vị thường trực và chịu trách nhiệm chính trong việc kế hoạch phối hợp hoạt động giữa các đơn vị .
- Liên đoàn Lao động TP, Các Trường mang tên chủ tịch Tôn Đức Thắng là ủy viên
- Bảo tàng Tôn Đức Thắng phân công nhân sự thường trực theo dõi về kế hoạch hoạt động này và thường xuyên cập nhật báo cáo nhanh đến các đơn vị.
 - Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Liên đoàn Lao động Thành phố và đơn vị trên cơ sở kế hoạch này và tình hình thực tế của các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể hàng năm triển khai thực hiện.
 - Hằng năm Bảo tàng Tôn Đức Thắng và các đơn vị họp sơ kết, trao đổi thông tin và thống nhất thực hiện các nội dung cho những năm tiếp theo.
- Về nhân sự các đơn vị có trách nhiệm cử nhân sự theo dõi các hoạt động liên tịch này.
 
2. Kinh phí:     
- Về kinh phí cho hoạt động liên kết giữa các đơn vị hàng năm các đơn vị có kế hoạch cụ thể và chịu trách nhiệm chính của từng đơn vị.
 
3. Thời gian thực hiện:
- Kế hoạch này được thực hiện ký kết từ ngày 16 tháng 12 năm 2009 đến ngày 20 tháng 8 năm 2013.
- Kế hoạch được chia làm 2 giai đoạn: mỗi giai đoạn họp tổng kết đánh giá những kết quả đạt được và phương hương cho hoạt động tiếp theo.
 + Giai đoạn 1: từ tháng 12 năm 2009 đến tháng 8 năm 2011
 + Giai đoạn 2: từ tháng 9 năm 2011 đến tháng 8 năm 2013
 Trên cơ sở các đơn vị thống nhất về các nội dung của kế hoạch phối hợp có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch này.
         
 Liên đoàn Lao động - TP       Xí nghiệp Liên hợp Ba Son          Bảo tàng Tôn Đức Thắng
                               
 
 
 
 
 
 
   Trường ĐH                Trường CĐ                Trường TC nghề     TT Giáo dục thường xuyên
 Tôn Đức Thắng   Kỹ Thuật Cao Thắng      KT Tôn Đức Thắng           Tôn Đức Thắng

 

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

 

 
Các tin khác