Thống kê
Lượt truy cập: 3648
Đang xem: 1
Tin tức & sự kiện > Bác Tôn với công tác Mặt trận
Bác Tôn với công tác Mặt trận (11/04/2010)

 BÁC TÔN VỚI CÔNG TÁC MẶT TRẬN

          Nhân tưởng niệm 30 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980 - 30/3/2010), và hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010), 50 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2010), Bảo tàng Tôn Đức Thắng thực hiện trưng bày chuyên đề “Bác Tôn với công tác Mặt trận”.       Thông qua các hiện vật, tư liệu, hình ảnh giới thiệu khái quát quá trình hình thành Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, vai trò của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong việc củng cố tình đoàn kết đồng chí, đồng bào, đoàn kết với các nước anh em, bạn bè quốc tế, vì mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và CNXH.
         
Gần 70 năm hoạt động, trải qua nhiều cương vị, đặc biệt là Phó Hội trưởng Hội Liên Việt, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt, rồi Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Hòa bình thế giới, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Xô...
          Đánh giá công lao của đồng chí Tôn Đức Thắng với sự nghiệp Đại Đoàn kết dân tộc, Đảng, Nhà nước ta đã khẳng định “Đồng chí Tôn Đức Thắng là Người tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

                   Trưng bày nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết thống nhất dân tộc, chung một mục đích xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh.

 

Các tin khác
pulse bitcoin