• bao tang ton duc thang
  • bao tang ton duc thang
Lượt truy cập :  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Đang xem :  6 
Tin tức & sự kiện > Kế hoạch Hội thi vẽ tranh "Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn" lần V - năm 2010
Kế hoạch Hội thi vẽ tranh "Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn" lần V - năm 2010 (14/06/2010)

 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH           CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG
            Số : … … …/KH-BTTTp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 6 năm 2010
 
KẾ HOẠCH
HỘI THI VẼ TRANH
“THIẾU NHI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI BÁC TÔN”
LẦN V - NĂM 2010
 
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 1000 năm Thăng Long Hà Nội và 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thi vẽ tranh với chủ đề “ Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn do Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Nhà Thiếu nhi Thành phố, Hội Mỹ thuật Thành phố, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhằm thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tuyên truyền về Cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đặc biệt là tình cảm của Bác Tôn đối với Thiếu niên, Nhi đồng Việt Nam.
 

 Hội thi đón nhận các em từ 5 đến 14 tuổi không chỉ từ các Nhà Thiếu nhi, Trung tâm văn hóa, một số trường tiểu học các Quận, Huyện mà còn có lớp vẽ của Hội Mỹ thuật, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà Thiếu nhi Tỉnh An Giang. Hằng năm số lượng các em tham gia đều tăng dần lên chứng tỏ đây là một hoạt động đúng hướng, nên Hội thi đã thu hút được sự chú ý không những của các Nhà thiếu nhi, các Trung tâm văn hóa các Quận, Huyện mà còn thể hiện sự đồng thuận của các bậc phụ huynh và xã hội.
 Với mục đích thông qua Hội thi Bảo tàng mong muốn ngày càng đẩy mạnh hơn nữa hình thức xã hội hóa trong hoạt động chuyên môn, đồng thời luôn tạo mối liên kết – phối hợp lâu dài giữa Bảo tàng với các các Nhà Thiếu nhi, các Trung tâm Văn hóa, các trường học và các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Thành phố.
 
II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:
1.     Bảo tàng Tôn Đức Thắng – Thường trực.
2.     Hội Mỹ thuật Thành phố.
3.     Nhà Thiếu nhi Thành phố.
4.     Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố.
 
III. NỘI DUNG - THỂ LỆ - CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG - THỜI GIAN - BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1.  Nội dung- Thể lệ Hội thi:
   - Tên Hội thi vẽ tranh: Thiếu  nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn”
- Chủ đề chính Hội thi:  “ Bác Tôn - Bác Hồ” và “ Bác Tôn với Thủ đô Hà Nội
 - Chất liệu: màu nước, màu sáp.
- Kích cỡ tranh: 30cm x 40cm.
- Đối tượng tham gia dự thi: các em thiếu nhi tuổi từ 5 đến 14 tuổi đang theo học lớp vẽ tại các trung tâm văn hóa, các Nhà thiếu nhi, trường học: được chia theo 3 nhóm tuổi:
 + Nhóm 1: Tuổi từ 5 – 7 tuổi.
 + Nhóm 2: Tuổi từ 8 –11tuổi.
 + Nhóm 3: Tuổi từ 12 – 14 tuổi.
 
2.  Cơ cấu giải thưởng: Tính 20% trên  tổng số lượng các em dự thi khoảng 90 -100 giải thưởng.
 Dự kiến:Sẽ có khoảng32 đơn vị dự thi và có khoảng 450 em tham gia.
+ Giải A : 8 - 10 giải.
+ Giải B :17 - 20 giải.
+ Giải C : 28 - 30 giải.
+ Giải khuyến khích: 38- 40 giải.
 
3. Nội dung tuyên truyền phục vụ Hội thi:
3.1 Nội dung tuyên truyền:
- Tuyên truyền về Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng, những tình cảm của Bác Tôn đối với Thiếu niên, Nhi đồng, Bác Tôn và Bác Hồ - (khoảng 64 ảnh) và 02 bộ panô triển lãm lưu động  “ Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” và “Bác Tôn với Thiếu nhi
- Những câu chuyện tiêu biểu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
- Phim tài liệu Bác Tôn với Thiếu niên, nhi đồng.  
3.2.Hình tức tuyên truyền:
+ Thuyết minh, hướng dẫn tham quan và chiếu phim tài liệu tại Bảo tàng.
+ Cung cấp hình ảnh, phim tài liệu, tổ chức triển lãm và chiếu phim tại các đơn vị tham gia dự thi.
+ Ngoài ra, các Nhà thiếu nhi, phụ huynh thí sinh có nhu cầu cho các em tập luyện vẽ trước tại Bảo tàng, Bảo tàng sẽ tạo mọi điều kiện về phòng vẽ, bàn ghế cho các em.
 3.3. Thời gian thực hiện :
- Thaùng 5 phaùt haønh coâng vaên vaø kế hoạch Hội thi vẽ lần V năm 2010 đến các đơn vị.
- Töø 1/5/2009- 18/7/2010: Tìm đơn vị tài trợ, liên hệ các nhà tài trợ cho Hội thi.
- Từ2/5/2010 - 20/5/2010: Liên hệ với các đơn vị tham gia, chuẩn bị nội dung tuyên truyền cho Hội thi.
- Từ20/5/2010 - 30/5/2010: Các đơn vị tham gia thống nhất kế hoạch thực hiện.
- Từ8/6/2010: Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo( Thứ 3).
- Từ16/6/ 2010: Tổ chức lễ phát động Hội thi.( Thứ 4).
- Töø 10/6/2010 – 17/7/2010: Tổ chức tuyên truyền tại các đơn vị tham gia và tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.
- Thôøi gian thi: Ngày 17/7/2010: Tổ chức Thi vẽ tranh tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.
( Sáng Thứ 7 từ 7h30 đến 11h30)
- Từ 20/7/2010 – 22/7/2010: Tổ chức chấm tranh dự thi.
- Từ 23/7/2010: Bắt đầu in tập tranh 5 năm.
   - Từ 25/7/2010 –  tháng 8/2010: Tổng kết và phát giải thưởng Hội thi vẽ tranh và triển lãm tranh dự thi tại Bảo tàng.
 
     3.4. Hình thức và địa điểm thi:
+ Tổ chức thi tập trung tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.
+ Địa điểm: tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng
     Số 5 đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến  Nghé , Quận I, TP. HCM
 
4. Biện pháp thực hiện:
4.1. Ban Giám khảo:
- Họa sĩ Nguyễn Toàn Thi – Nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh- Trưởng ban.
- Họa sĩ Phan Hữu Thiện – Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng.
- Đại diện Hội Mỹ thuật Thành phố.
-  Đại diện Nhà Thiếu  nhi Thành phố.
-  Đại  diện Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố.
 
4.2 Phân công thực hiện:
* Bảo tàng Tôn Đức Thắng:
- Dự thảo kế hoạch và chuẩn bị nội dung, tư liệu, phim ảnh và thực hiện công tác tuyên truyền bằng hình thức: Triển lãm và tuyên truyền tại các Trung tâm văn hóa, các Nhà Thiếu nhi, trường học, tổ chức hướng dẫn tham quan tại Bảo tàng: cung cấp tư liệu, tổ chức chiếu phim về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
- Liên hệ với các đơn vị tài trợ, các Nhà thiếu nhi.
- Tổ chức phát động hội thi.
- Tổ chức cho thiếu nhi vẽ tranh tại Bảo tàng.
- Tổ chức nhận tranh dự thi.
- Tổ chức chấm tranh dự thi.
- Tổ chức phát giải và tổng kết Hội thi.
- Tổ chức triển lãm tranh dự thi.
- Tìm đơn vị tài trợ.
 
* Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh :
- Tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo và góp ý cho kế hoạch.
- Phối hợp với bảo tàng tổ chức tuyên truyền về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
- Tổ chức tuyển chọn và hướng dẫn 20 em thiếu nhi dự thi.
- Phối hợp tổ chức các em thiếu nhi thi vẽ tại bảo tàng.
- Các đơn vị tham gia chuẩn bị sẳn họa cụ cho các em thí sinh.
 
* Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh:
 - Tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo và góp ý cho kế hoạch.
- Phối hợp với bảo tàng tổ chức tuyên truyền về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
- Tổ chức tuyển chọn và hướng dẫn 20 em thiếu nhi dự thi.
- Phối hợp tổ chức các em thiếu nhi thi vẽ tại Bảo tàng.
- Hỗ trợ bàn ghế phục vụ Hội thi.
- Các đơn vị tham gia chuẩn bị sẳn họa cụ cho các em thí sinh.
 
* Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh:
- Tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo và góp ý cho kế hoạch.
- Phối hợp với Bảo tàng tổ chức tuyên truyền về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
- Tổ chức tuyển chọn và hướng dẫn 20 em thiếu nhi dự thi.
- Phối hợp tổ chức các em thiếu nhi thi vẽ tại Bảo tàng.
- Hỗ trợ Ban tổ chức kinh phí in ấn tuyên truyền, thư mời, giấy khen, giấy chứng nhận, thư cảm ơn các nhà tài trợ.
 - Các đơn vị tham gia chuẩn bị sẳn họa cụ cho các em thí sinh.
 
* Các Trung tâm Văn hóa, Nhà Thiếu nhi các quận, các trường học:
- Tổ chức đưa các em thiếu nhi, học sinh đến tham quan Bảo tàng và phối hợp với Bảo tàng tổ chức tuyên truyền về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
- Tổ chức tuyển chọn và hướng dẫn 15 - 20 em thiếu nhi dự thi.
- Phối hợp tổ chức các em thiếu nhi thi vẽ tại Bảo tàng.
- Các đơn vị tham gia chuẩn bị sẳn họa cụ cho các em thí sinh.
 
        IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ:
Ban tổ chức dự trù linh phí khoảng một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn.
 
      
Trên đây là dự thảo kế hoạch tổ chức Hội thi vẽ tranh “Thiếu  nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn” lần V/2010 .
Mọi chi tiết xin liên hệ với Ông Thái Văn Thanh -  ĐT:38257478 – DĐ: 0903857546
                                                                 
Nơi nhận :                                                                            GIÁM ĐỐC
- Đ/c Vũ Kim Anh - Phó GĐ Sở VH, TT &DL                                                                                        
- Phòng DSVH Sở VH, TT &DL        
- Các đơn vị tổ chức
- Các đơn vị tham gia Hội thi
- Lưu                                               
           Phan Hữu Thiện

 

Các tin khác