Google+

Địa chỉ liên hệ Ai Cập

 

Đại sứ quán Anh tại Ai Cập 
7 Ahmed Ragheb Street, Garden City, Cairo, Ai Cập
Điện thoại: (2) 2791 6000. 
Website: www.ukinegypt.fco.gov.uk
Giờ mở cửa: Chủ Nhật –Thứ Tư 08:00-15:30; Thứ Năm 08:00-14:00. 
 
Lãnh sự quán Ai Cập tại Anh 
2 Lowndes Street, London SW1X 9ET, Vương quốc Anh 
Điện thoại: (020) 7235 9777 hoặc 0906 550 8933. 
Website: www.egyptianconsulate.co.uk
Giờ mở cửa: Thứ Hai-Thứ Sáu 09:30-12:30 (nộp đơn); 14:30-16:00 (thị thực visa)
 
Văn phòng du lịch Ai Cập tại Vương quốc Anh 
Egyptian House, Tầng 3, 170 Piccadilly, London W1V 9EJ, Vương quốc Anh 
Điện thoại: (020) 7493 5283. 
Website: www.egypt.travel
 
Đại sứ quán Ai Cập tại Mỹ 
3521 International Court, NW, Washington, DC 20008 USA
Điện thoại: (202) 895 5400. 
Website: www.egyptembassy.net 
 
Tổng cục du lịch Ai Cập tại Mỹ 
630 Fifth Avenue, Suite 2305, New York, NY 10111, USA
Điện thoại: (212) 332 2570. 
Website: www.egypt.travel
 
Tổng Cục Du Lịch Ai Cập tại Cairo 
Misr Travel Tower, Abbassia Square, Cairo MISR
Điện thoại: (2) 285 4509.