Google+

Ngày lễ Ai Cập

 

Dưới đây là liệt kê các ngày lễ trong năm:
 
 
7  tháng 1 : Coptic Christmas Day.
15 tháng 2 : Sinh nhật các vị thánh tiên tri 
25 tháng 4 : Sham el-Nassim
25 tháng 4 : Ngày Giải phóng Sinai
01 tháng 5 : Quốc tế lao động
23 tháng 7 :Quốc khánh
30 tháng 8 - 31 tháng 8 : Bairam Feast (kết thúc lễ Ramadan)
12 Tháng  9 : năm mới Coptic
6 tháng 10 : Ngày lực lượng vũ trang.
6 tháng 11 - 7 tháng 11 : Grand Feast
26 Tháng 11 : Năm mới Hồi giáo.