Google+

Địa chỉ liên hệ Hàn Quốc

 

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Vương quốc Anh 
60 Buckingham Gate, London SW1E 6AJ, Vương quốc Anh 
Điện thoại: (020) 7227 5500 hoặc 5504 (phần lãnh sự). 
Website: www.koreanembassy.org.uk 
 Giờ mở cửa: Thứ Hai-Thứ Sáu 09h30-17h30, 10h00-12h00 và 14h00-16h00 (phần lãnh sự). 
 
Tổ chức Du lịch Hàn Quốc tại Vương quốc Anh 
UK Tầng 3, New Zealand House, Haymarket, London SW1Y 4TE, Vương quốc Anh 
Điện thoại: (020) 7321 2535. 
Website: www.tour2korea.com 
 
 Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ 
 2370 Massachusetts Avenue, NW, Washington, 20.008 DC, Hoa Kỳ 
Công tác lãnh sự: 2320 Massachusetts Avenue, NW, Washington, 20.008 DC, Hoa Kỳ 
Điện thoại: (202) 939 5656 (phần lãnh sự). 
Website: www.koreaembassyusa.org 
 
Tổ chức Du lịch Hàn Quốc tại Mỹ 
 2 Executive Drive, Suite 750, Fort Lee, 07.024 NJ, Mỹ 
 Điện thoại: (201) 585 0909 hay 1 800 868 7567.