Google+

Chổ Ở Liên Bang Nga

 

Khách sạn
Hiện có hơn 2.500 khách sạn tại Liên bang Nga, trong số đó có nhiều khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế đặc biệt là ở các thành phố lớn. Việc đặt phòng trực tiếp của các khách hàng đang ngày càng tăng. Các loại khách sạn rẻ hơn cần nên cẩn thận không để vật giá trị trong phòng và khóa cửa trước khi ngũ.
 
Bed and Breakfast
Một số công ty cung cấp dịch vụ như thế này với 1 chỗ nghĩ và bữa ăn sáng ở
Ở Moscow, St Petersburg và các thành phố khác.
 
Cắm trại
Cắm trại trong các kỳ nghĩ lễ được nhiều công ty cung cấp , có 1 vài khu cắm trại nhưng hầu hết chất lượng kém.
 
Nhà trọ Thanh niên
Có khoản 16 Nhà trọ như vậy ở Nga, với mức gia khá kinh tế và các dịch vụ cơ bản , đặt phòng là cần thiết nhưng tốt nhất phải được thực hiện trước 3-4 tuần
 
Thông tin khách sạn
Hiệp hội Nhà trọ Thanh niên Nga
St Petersburg International Hostel, 3rd Sovetskaya, 28, St Petersburg 193069, Nga
Tel: (812) 329 8018
Website: www.hostelling-russia.ru