Google+

Địa Chỉ Liên Hệ Liên Bang Nga

 

 

Đại sứ quán Liên bang Nga tại Anh 
6/7 Kensington Palace Gardens, London W8 4QP,Anh 
Tel: (020) 7229 6412
Website: www.great-britain.mid.ru
 
Công tác lãnh sự
5 Kensington Palace Gardens, London W8 4QS, Vương quốc Anh 
Tel: 0845 868 1199
Website: www.rusemblon.org 
Giờ mở cửa: Thứ Hai-Thứ Ba, Thứ Năm -Thứ Sáu 09:00-12:00
 
Văn phòng du lịch Nga tại Anh 
70 Piccadilly, London W1J 8HP, Anh 
Tel: (020) 7495 7570
Website: www.visitrussia.org.uk
 
Đại sứ quán Liên bang Nga tại Mỹ 
2650 Wisconsin Avenue, NW, Washington, DC 20007, USA 
Tel: (202) 298 5700
Website: www.russianembassy.org
 
Công tác lãnh sự
2.641 Tunlaw Road, NW, Washington, DC 20.007, USA 
Tel: (202) 939 8907.
 
Tập đoàn quốc gia Nga tại Mỹ 
224 West 30th Street, Suite 701, New York, NY 10001, USA
Tel: (646) 473 2233 or 1 877 221 7120
Website: www.russia-travel.com