Google+

Miễn thuế

 

Các mục sau đây có thể được nhập khẩu vào Phillipin mà không phải thông qua hải quan thuế:
• 400 điếu thuốc lá hoặc 50 điếu xì gà hoặc 250g thuốc lá.
• 2l của đồ uống có cồn không quá 1l nhau.

Cấm nhập khẩu
Vũ khí, vật liệu nổ, những tài liệu, vật dụng khiêu dâm,tài liệu mang tính nổi loạn hay lật đổ chính trị, chất ma tuý, các loại thực phẩm pha trộn, cờ bạc.