Google+

Tiền tệ

 

Philippine Peso (PHP; symbol Php) = 100 centavos. Cần chú ý là tiền giấy có mệnh giá Php1, 000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 và 5. Tiền xu có mệnh giá Php10, 5, 2, 1, và 50, 25, 10 và 5 centavos.

Thu đổi ngoại tệ:
Thực hiện tại các ngân hàng ở Manila. Tiền mặt bằng Pounds Sterling hoặc đô la Mỹ có thể được trao đổi trong các ngân hàng, khách sạn và một số cửa hàng bán lẻ.

Bên ngoài thủ đô thiếu cơ sở cho việc thu đổi ngoại tệ và tỷ giá có thể thay đổi nhiều khi bạn đi du lịch xa thành phố.

Khuyến khích mang đủ peso Philippine khi đi du lịch đến tỉnh xa khác.

Thẻ ghi nợ và các máy ATM
American Express, Diners Club, MasterCard và Visa được chấp nhận rộng rãi trong các cơ sở lớn trong cả các thành phố lớn của Phillipin. Máy ATM có sẵn.

Séc Du Lịch
Được chấp nhận trong hầu hết các khách sạn, nhà hàng và cửa hàng .Để tránh những khó khăn, du khách nên mang theo biên nhận mua hàng.Để tránh phí tỷ giá ngoại tệ bổ sung, du khách nên tham sec du lịch bằng USD.

Giới hạn tiền tệ .
Hạn chế được áp dụng.