Google+

Hộ chiếu Visa Singapore

 

Hộ chiếu                                  Yêu cầu?

 Anh                                                   Có

 Úc                                                     Có

Canada                                             Có

Hoa Kỳ                                              Có

EU                                                     Có

Visa                                          Yêu cầu?

 Anh                                              1

 Úc                                                1

 Canada                                       1

 Hoa Kỳ                                         1

EU                                                 1

Vé khứ hồi                              Yêu cầu

Anh                                               Có

Úc                                                 Có

Canada                                        Có

 Hoa Kỳ                                         Có

Các nước EU                               Có

Hộ chiếu

Hộ chiếu còn giá trị ít nhất sáu tháng từ ngày khởi hành yêu cầu với tất cả công dân các nước nói trên.

 Lưu ý hộ chiếu

 Người nước ngoài có thai được miễn thuế khi đến thăm Singapore.

Thị thực

 Không yêu cầu công dân các nước nói trên.

Visa Lưu ý

(a) 1. Mọi công dân các nước trên đây đòi hỏi cung cấp  một hộ chiếu hợp lệ, chứng minh đủ tiền để trang trải khi lưu trú tại Singapore. Đối với công dân mang hộ chiếu Anh và Ailen, thời gian tối đa lưu trú là 30 ngày; cho các công dân các nước khác thời gian tối đa là 7 hoặc ở lại 14 ngày tùy thuộc vào quốc tịch.

 (b)Công dân không được nhắc đến ở trên nên liên hệ với đại sứ quán để kiểm tra các yêu cầu thị thực (xem địa chỉ liên hệ).