Google+

Miễn thuế Thái Lan

 

Hàng hoá sau đây có thể được nhập khẩu vào Thái Lan mà không qua thuế hải quan đối với mọi đối tượng, không phân biệt tuổi tác:

• 200 điếu thuốc lá hoặc 250g thuốc lá hoặc xì gà với trọng trọng lượng bằng thuốc lá.
• 1l rượu cồn.

Bị cấm nhập khẩu

Có những hạn chế về việc nhập khẩu và xuất khẩu các loại thuốc bất hợp pháp và tất cả các vũ khí và đạn dược.

Việc xuất khẩu mặt hàng khảo cổ hoặc bất cứ thứ gì có giá trị lịch sử, đồ tạo tác tôn giáo và hình ảnh của Đức Phật yêu cầu phải có giấy chứng nhận uỷ quyền từ Cục Mỹ thuật tại Thái Lan.

Thiết bị thu phát radio, cây trồng và vật liệu sống, các động vật sống hoặc sản phẩm, thuốc và hóa chất cũng đòi hỏi phải có giấy phép từ các cơ quan chính phủ có liên quan.

Cảnh báo: Bất kỳ tội phạm ma túy hay có liên quan đều bị nghiêm trị và có thể bị tù chung thân hoặc thậm chí có thể bị tử hình.