KẾ HOẠCH Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn” Lần VII - Năm 2012

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
      BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG

    Số: ……../KH-BTTĐT                                                                    TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng5 năm 2012

KẾ HOẠCH
Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn”
Lần VII - Năm 2012

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
    Thiết thực chào mừng kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2012), Bảo tàng Tôn Đức Thắng phối hợp với Nhà Thiếu nhi Thành phố, Hội Mỹ thuật Thành phố, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn” lần VII, nhằm thông qua ngôn ngữ hội họa tuyên truyền về Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đặc biệt là tình cảm của Bác Tôn đối với thiếu nhi, nhi đồng Việt Nam.
    Hội thi đón nhận các em từ 5 đến 14 tuổi không chỉ từ các Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Văn hóa, một số trường tiểu học các quận, huyện mà còn các lớp vẽ của Hội Mỹ thuật, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà Thiếu nhi Tỉnh An Giang, trẻ em khuyết tật ở làng Hòa Bình (Bệnh viện Từ Dũ) và các Trung tâm nuôi dạy trẻ khiếm thị trên địa bàn Tp. HCM. Thông qua Hội thi, Bảo tàng mong muốn ngày càng đẩy mạnh hơn nữa hình thức xã hội hóa trong hoạt động thu hút sự chú ý không những của các Nhà thiếu nhi, Trung tâm Văn hóa các Quận, Huyện mà còn thể hiện sự đồng thuận của các bậc phụ huynh và tạo điều kiện cho các trẻ em khiếm khuyết hòa nhập xã hội. Đồng thời luôn tạo mối liên kết – phối hợp lâu dài giữa Bảo tàng với các các Nhà Thiếu nhi, các Trung tâm Văn hóa, các trường học và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:
1. Bảo tàng Tôn Đức Thắng – Thường trực.
2. Hội Mỹ thuật Thành phố.
3. Nhà Thiếu nhi Thành phố.
4. Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố.

III. NỘI DUNG - THỂ LỆ -  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG - THỜI GIAN - BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1.  Nội dung- Thể lệ Hội thi:
- Chủ đề Hội thi:  “ Bác Tôn với biển đảo quê hương”
- Hình thức : Tranh vẽ cá nhân và vẽ tập thể
*  Tranh vẽ cá nhân:
+ Chất liệu: màu nước, màu sáp, màu acrylic, dán giấy màu (Đối với các cháu khiếm khuyết có thể sử dụng các loại chất liệu khác)
+ Kích cỡ tranh cá nhân : 30cm x 40cm
* Tranh vẽ tập thể:
+ Khuyến khích mỗi đơn vị tham gia đăng ký 01 tranh vẽ tập thể, qui định 1 tranh tập thể chỉ 3 em thực hiện.
+ Chất liệu: Bột màu hoặc sáp màu, màu acrylic, dán giấy màu, vẽ trên nền vải bố
+ Kích thước: 70cm x 90cm.
Lưu ý:  
- Đơn vị nào vẽ tranh tập thể phải đăng ký trước với Ban Tổ chức, Ban Tổ chức không nhận các bức tranh được vẽ trước mang đến dự thi.
- Mỗi em dự thi vẽ từ 1 - 2 bức tranh
* Đối tượng:            
- Đối tượng tham gia dự thi: các em thiếu nhi từ 5 đến 14 tuổi tại các trung tâm văn hóa, các Nhà thiếu nhi, trường học: được chia theo 3 nhóm tuổi:
  + Nhóm 1: Tuổi từ 5 – 7 tuổi.
  + Nhóm 2: Tuổi từ 8 –11 tuổi.
  + Nhóm 3: Tuổi từ 12 – 14 tuổi.
  Dự kiến: Khoảng 35 đơn vị dự thi và có khoảng 500 em tham gia vẽ tại chỗ

2. Cơ cấu giải thưởng :  Tính 20% trên  tổng số các em dự thi khoảng 90 -100 giải thưởng.
- Giải cá nhân:    
+ Giải A :  8 - 10 giải.
+ Giải B : 15 - 17 giải.
+ Giải C : 25 - 28 giải.
+ Giải khuyến  khích : 32- 35 giải
- Giải tập thể:
+ Giải A: 1 giải;
+ Giải B: 2 giải ;
+ Giải C: 3 giải;
+ Giải khuyến khích: 4 giải

3. Nội dung tuyên truyền phục vụ Hội thi:
3.1 Nội dung tuyên truyền:
- Tuyên truyền về Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng, những tình cảm của Bác Tôn đối với thiếu niên, nhi đồng, biển đảo quê hương. Giới thiệu album ảnh và các bộ triển lãm lưu động :  Bác Tôn với thiếu nhi, tranh vẽ “Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh với Bác Tôn” đạt giải qua 5 năm hội thi, cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Bác Tôn với lực lượng vũ trang và biển đảo quê hương
- Những câu chuyện tiêu biểu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
- Phim tài liệu Bác Tôn với thiếu niên, nhi đồng.  
3.2.Hình thức tuyên truyền:
+ Thuyết minh, hướng dẫn tham quan và chiếu phim tài liệu tại Bảo tàng.
+ Cung cấp hình ảnh, phim tư liệu, tổ chức triển lãm và chiếu phim tại các đơn vị tham gia dự thi.
3.3. Thời gian thực hiện :
- Từ 25/5/2012 - 31/5/2012 : Thông qua kế hoạch Hội thi.
- Từ 01/6/2012 - 15/6/2012: Ban hành kế hoạch, gởi kế hoạch Hội thi đến các đơn vị tham gia và chuẩn bị nội dung tuyên truyền cho Hội thi .
- Từ 12/6/2012 – 15/6/2012 : Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo
- Từ 25/5/2012- 10/8/2012: Tìm đơn vị tài trợ, liên hệ các nhà tài trợ cho Hội thi.
- Dự kiến từ 15/6/2012 – 20/6/2012 : Tổ chức lễ phát động Hội thi
- Từ 21/6/2012 - 30/6/2012: Các đơn vị đăng ký vẽ tranh tập thể cho Ban Tổ chức.
- Từ 3/6/2012 – 20/7/2012: Tổ chức tuyên truyền tại các đơn vị tham gia và tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.
- Thời gian thi: Ngày 21/7/2012: Tổ chức Thi vẽ tranh tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng. ( Sáng Thứ 7 từ 7h30 đến 11h30)
- Từ 22/7/2012– 26/7/2012: Tổ chức chấm tranh dự thi.
- Từ 27/7/2012 – 10/8/2012: Tổng kết và phát giải thưởng Hội thi vẽ tranh và triển lãm tranh dự thi tại Bảo tàng.

3.4. Hình thức và địa điểm thi:
- Tổ chức thi tập trung tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.
- Địa điểm: Số 5 đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận I, TP. HCM

4. Biện pháp thực hiện:
4.1. Ban Giám khảo:
- Họa sĩ Nguyễn Toàn Thi – Nguyên Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP. HCM- Trưởng ban.
- Bà Trần Xuân Thảo- Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng
- Họa sĩ Phan Hữu Thiện – Nguyên Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng.
- Họa sĩ Phạm Đỗ Đồng - Nguyên Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. HCM
- Họa sĩ Lê Đàn - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP. HCM
- Đại diện Nhà Thiếu  nhi Thành phố.

4.2 Phân công thực hiện:
* Bảo tàng Tôn Đức Thắng :
- Dự thảo kế hoạch và chuẩn bị nội dung, tư liệu, phim ảnh và thực hiện công tác tuyên truyền bằng hình thức: Triển lãm và tuyên truyền tại các Trung tâm văn hóa, các Nhà Thiếu nhi, trường học, tổ chức hướng dẫn tham quan tại Bảo tàng, tuyên truyền trên website bảo tàng, cung cấp tư liệu, tổ chức chiếu phim về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
- Liên hệ xin tài trợ,
- Liên hệ các Nhà thiếu nhi, Trung tâm văn hóa
- Tổ chức các hoạt động phục vụ hội thi: phát động hội thi, tổ chức thi, chấm tranh, triển lãm tranh và lễ tổng kết hội thi.
- Cung cấp giấy vẽ cho các cá nhân hoặc tôn vẽ cho tập thể dự thi.

* Hội Mỹ thuật Thành phố, Nhà Thiếu nhi Thành phố, Trường Đại học Mỹ thuật Tp. HCM, các Trung tâm Văn hóa, Nhà Thiếu nhi các quận, các trường học
- Phối hợp với bảo tàng tổ chức tuyên truyền về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
- Tổ chức tuyển chọn và hướng dẫn tối đa 20 em thiếu nhi dự thi, trong đó có ít nhất 01 đội (gồm 03 em) thi vẽ tranh tập thể.
- Phối hợp tổ chức các em thiếu nhi thi vẽ tại bảo tàng.
- Các đơn vị tham gia chuẩn bị sẵn họa cụ (màu nước, màu sáp. bột màu, giá vẽ) cho thí sinh.
- Hội Mỹ thuật, Nhà Thiếu nhi TP, Trường Đại học Mỹ thuật tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và góp ý xây dựng kế hoạch.
- Nhà Thiếu nhi TP hỗ trợ bàn ghế phục vụ hội thi
 
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn” lầnVII/2012 .                                                                 
                                                                                                  TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
Nơi nhận :                                                                 GIÁM ĐỐC BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẰNG           
- Đ/c Vũ Kim Anh – PGĐ Sở VHTTDL;                                        
- Phòng DSVH Sở VHTTDL;                                                      
- Các đơn vị tổ chức;
- Các đơn vị tham gia Hội thi;
- Lưu VT.                                                                              
                                                                                                           Trần Xuân Thảo  
                                                                                          

    Các tin khác