LỄ TƯỞNG NIỆM 33 NĂM NGÀY MẤT CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG

     Sáng 29/3, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 33 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980 - 30/3/2013). Đến dự lễ tưởng niệm có đông đảo cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, cán bộ lão thành cách mạng, đại diện các địa phương, sinh viên, gia đình và thân tộc… Bà Trần Xuân Thảo- Giám đốc Bảo tàng và đại biểu cùng nhau ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng hơn 60 năm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
      Nhân dịp này Bảo tàng đã đón nhận các loại tài liệu, hiện vật liên quan đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ Cục hồ sơ An Ninh- Bộ Công an, bà Lê Thị Trinh và bà Nguyễn Bình Minh góp phần phát triển hoạt động của Bảo tàng.


Đại biểu dâng hoa tưởng niệm 33 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng
(30/3/1980 - 30/3/2013)


Đại biểu dâng hoa tưởng niệm 33 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng
(30/3/1980 - 30/3/2013)

Đại biểu dâng hoa tưởng niệm 33 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng
(30/3/1980 - 30/3/2013)


Đại biểu dâng hương tưởng niệm 33 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng
(30/3/1980 - 30/3/2013)


Đại biểu dâng hương tưởng niệm 33 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng
(30/3/1980 - 30/3/2013)


Văn nghệ trong lễ tưởng niệm 33 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng
(30/3/1980 - 30/3/2013)


Văn nghệ trong lễ tưởng niệm 33 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng
(30/3/1980 - 30/3/2013)


Văn nghệ trong lễ tưởng niệm 33 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng
(30/3/1980 - 30/3/2013)


Văn nghệ trong lễ tưởng niệm 33 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng
(30/3/1980 - 30/3/2013)


Văn nghệ trong lễ tưởng niệm 33 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng
(30/3/1980 - 30/3/2013)


Bà Trần Xuân Thảo - Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng phát biểu trong Lễ tưởng niệm
33 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980 - 30/3/2013)


Bà Trần Xuân Thảo - Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng tiếp nhận hiện vật tư liệu
từ Cục Hồ sơ An Ninh - Bộ Công an, bà Nguyễn Bình Minh, bà Lê Thị Trinh.


Bà Trần Xuân Thảo - Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng tặng hoa và thư cảm ơn
cho Cục Hồ sơ An ninh - Bộ Công an, bà Nguyễn Binh Minh, bà Lê Thị Trinh
đã trao tặng hiện vật, tài liệu cho Bảo tàng Tôn Đức Thắng nhân tưởng niệm
33 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng


Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với bà Lê Thị Trinh

Các tin khác

[1]234