Google+

Bánh đa cua
Cập nhật ngày 14/12/2011

Mời bạn đến với không khí ấm cúng của một gia đình ba thế hệ: gia đình chị Phạm Trần Bảo Ngọc - bác sĩ bệnh viện Hòa Hảo - để thưởng thức món Bánh đa cua, một món ăn chân quê của người miền Bắc.