Google+

Ngày lễ Singapore

 

Ngày 01 tháng 01: Ngày lễ năm mới

Ngày 10 tháng 4: Ngày thứ 6 tốt lành

Ngày 01 tháng 5:  ngày quốc tế Lao Động.

 Ngày 02 tháng 5: Ngày lễ Vesak (ngày sinh của Đức Phật).

Ngày 9 tháng 8: Ngày Quốc Khánh.

Ngày 20 tháng 9: Ngày Hari Raya Puasa (Kết thúc lễ Ramadan).

Ngày 17 tháng 10: Ngày Deepavali.

Ngày 27 tháng 11: Ngày Hari Raya Haji (Ngày lễ cúng thần).

Ngày 25 tháng 12: Ngày lễ Giáng Sinh.

Lưu ý: Không phải tất cả các lễ hội Hồi giáo được liệt kê ở trên đều là ngày lễ quốc gia, nhưng tất cả sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp Hồi giáo