TẠO SỨC HÚT MỚI CHO BẢO TÀNG

TẠO SỨC HÚT MỚI CHO BẢO TÀNG 13/11/2013

Bảo tàng Tôn Đức Thắng là bảo tàng đầu tiên trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm đổi mới việc trưng bày dựa vào cộng đồng...
Quê hương, gia đình, thân tộc và thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Quê hương, gia đình, thân tộc và thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng 05/07/2012

An Giang là tỉnh thuộc miền Tây Nam bộ, với địa hình: đất rộng, sông dài, nhiều núi, rừng và cồn bãi, cù lao giữa hai sông Tiền và sông Hậu. Con người An Giang trải qua cuộc đấu tranh trên 3 thế kỷ đã để lại nhiều di tích lịch sử quý giá, ghi dấu công ơn những người tạo dựng nên An Giang ngày nay. Với truyền thống đấu tranh anh dũng kiên cường qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ là sự kế tục rất tự hào truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông. Quê hương An Giang cũng là nơi sản sinh ra Người con ưu tú - Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người gắn liền với lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam và sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giới.  
Trưng bày tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Trưng bày tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng 16/04/2012

Ra đời muộn hơn nhiều so với các bảo tàng khác trong hệ thống bảo tàng của cả nước, thời gian qua, là một quá trình đầy khó khăn đối với Bảo tàng trong việc định hướng phát triển từ “Nhà Trưng bày” đến “Bảo tàng”. Đó là cả quá trình khẳng định vị trí của mình qua các hoạt động chuyên môn, trong đó có hoạt động trưng bày nhằm tạo mọi điều kiện để công chúng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Tóm tắt các phòng trưng bày

Tóm tắt các phòng trưng bày 16/04/2012

Phòng “Tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng”, Phòng được thiết kế, bày trí theo phong cách thờ cúng Nam bộ. Hai bên vách có hai bức tranh sơn mài tả cảnh ngôi nhà sàn, nơi Bác Tôn sống thời thơ ấu ở quê nhà tại Cù Lao Ông Hổ, Xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang và hình ảnh bến đò Ô Môi (bến đò từ Long Xuyên qua Cù Lao Ông Hổ).
Các chuyên đề trưng bày đã qua

Các chuyên đề trưng bày đã qua 05/01/2012

1. Quê hương Bác Tôn ngày nay. 2. Bác Tôn với miền Nam. 3. Bác Tôn với thiếu nhi. 4. Bác Tôn của chúng ta. 5. Bác Tôn trong lòng miền Nam. 6. 50 năm Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 7. Công nhân Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng. 8. Bác Hồ - Bác Tôn
pulse bitcoin