Sổ lưu Niệm 3 29/12/2011

The visit to this museum was very informative. We learnt a heap about the history of Vietnam....

                                                                                            

Sổ lưu Niệm 2 29/12/2011

... Bác Tôn Đức Thắng là nhà cách mạng tiền bối, đã tham gia vào cuộc cách mạng Nga ở biển Hắc Hải là người Việt Nam đầu tiên làm nhiệm vụ quốc tế... 
                                                                                               Võ Chí Công

Sổ lưu Niệm 1 29/12/2011

Hôm nay, chúng tôi các bạn sinh viên khoa ngữ văn anh đã được đến tham quan Bảo Tàng Tôn Đức Thắng. Đây là một chuyến tham quan thực sự bổ ích và thú vị đối với chúng tôi........
купить диплом института