CUỘC HỘI NGỘ NHỮNG NGƯỜI PHỦI BỤI THỜI GIAN

     Ngày 5/10/2012, Chi Hội Di sản Văn hóa Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Tp.HCM và Chi hội Di sản Văn hóa Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã phối tổ chức cuộc “Hội ngộ những người phủi bụi thời gian” cấp cơ sở.
     Đây là dịp để Hội viên hai Chi hội giao lưu, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm hoạt động, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa liên quan đến Bác Hồ - Bác Tôn. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng kế hoạch “Hội ngộ những người phủi bụi thời gian” do Hội Di sản Văn hóa Thành phố tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 23/11/2012 tại hội trường Bảo tàng Tôn Đức Thắng.
    Các tin khác