TIẾP NHẬN TRAO TẶNG HIỆN VẬT, TƯ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG

TIẾP NHẬN TRAO TẶNG HIỆN VẬT, TƯ LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG 18/09/2013

Trong những năm qua, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã tổ chức các đợt vận động sưu tầm, hiến tặng hiện vật, tư liệu liên quan đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng...
Kết quả thực hiện cuộc vận động hiến tặng hiện vật, tư liệu về chủ tịch Tôn Đức Thắng

Kết quả thực hiện cuộc vận động hiến tặng hiện vật, tư liệu về chủ tịch Tôn Đức Thắng 16/04/2012

Nhân tưởng niệm 30 năm ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980 – 30/3/2010), Bảo tàng Tôn Đức Thắng đã tổ chức đợt vận động sưu tầm, hiến tặng hiện vật, tư liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhằm tiếp tục mời gọi sự quan tâm, chia sẻ và đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngòai nước trong công tác sưu tầm như đã từng đồng hành với Bảo tàng trong hành trình hơn 20 năm qua.
Chiếc cối xay tiêu

Chiếc cối xay tiêu 05/01/2012

Chiếc cối xay tiêu Bác Tôn mua ở Liên Xô (cũ) năm 1955, tặng bác gái không lớn về giá trị vật chất nhưng lại có ý nghĩa bảo tàng to lớn mà hiện nay Bảo tàng Tôn Đức Thắng chưa thể sưu tầm được.
Sưu tầm chuyên đề "Cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng qua 10 năm (2000 – 2010)”

Sưu tầm chuyên đề "Cá nhân đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng qua 10 năm (2000 – 2010)” 04/01/2012

Để tưởng nhớ và ghi nhận công lao to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng,  năm 2000 Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh và báo Sài Gòn Giải phóng đã phối hợp tổ chức Giải thưởng Tôn Đức Thắng với ý nghĩa biểu dương và tôn vinh những người thợ giỏi,
Hoạt động sưu tầm

Hoạt động sưu tầm 04/01/2012

Sưu tầm hiện vật có vị trí quan trọng, trong mọi hoạt động của bảo tàng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động bảo tàng, là điều kiện, là nền tảng mang tính quyết định cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của bảo tàng.
купить диплом института