SƯU TẬP HIỆN VẬT VỀ CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG

SƯU TẬP HIỆN VẬT VỀ CHỦ TỊCH TÔN ĐỨC THẮNG 23/07/2012

Với 37 hiện vật, bên cạnh những hiện vật là sổ tay ghi chép công việc, học tập, thư trao đổi công tác, còn lại là 31 lá thư của Bác Tôn gửi cho bạn bè, đồng chí, con và các cháu trong gia đình. Ngoài việc thể hiện tình thương yêu lớn lao, nội dung thư chứa đựng những lời ân cần, khuyên bảo mang tính giáo dục sâu sắc. Giáo dục tính tập thể, sự chịu đựng gian khổ

CÔNG TÁC QUẢN LÝ HIỆN VẬT, TƯ LIỆU 16/04/2012

Bảo tàng Tôn Đức Thắng hiện đang lưu giữ trên 13.500 hiện vật, tư liệu, trong đó hơn 1.000 hiện vật gốc để phục vụ cho công tác nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu
купить диплом института