CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ XƯỞNG CƠ KHÍ BA SON - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ XƯỞNG CƠ KHÍ BA SON - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA 18/12/2012

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử Xưởng cơ khí Ba Son đang đứng trước nhiều thách thức của sự phát triển và yếu tố bền vững, của quá trình hiện đại hóa và việc gìn giữ các giá trị truyền thống của dân tộc.
Di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã được cấp bằng di tích cấp tỉnh, thành phố

Di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã được cấp bằng di tích cấp tỉnh, thành phố 07/01/2012

Di tích ngôi nhà ông Trần Đình Túy (Ông ngoại Bác Tôn gái). Nơi diễn ra đám cưới của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1921) và là nơi Người hoạt động cách mạng (1921 - 1927).
Di tích đã được xếp hạng cấp Quốc Gia

Di tích đã được xếp hạng cấp Quốc Gia 06/01/2012

Di tích Khu Lưu niệm thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nơi Bác Tôn được sinh ra và sống thời niên thiếu (1888 - 1906). Đình Bình Đông, nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng chọn làm cơ sở cất giấu tài liệu tuyên truyền cách mạng,
Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng được gắn bảng lưu niệm

Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng được gắn bảng lưu niệm 06/01/2012

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng theo học niên khóa 1915 - 1917. Ngôi Nhà Ông Nguyễn Văn Lá, nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng và cơ quan Mặt trận Liên Việt đến ở và làm việc trong năm 1948.
Sơ lược công tác di tích

Sơ lược công tác di tích 06/01/2012

Suốt 92 tuổi đời, trong đó có hơn 70 năm cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã đảm nhiệm nhiều trọng trách do Đảng, Quốc hội, Nhà nước và Mặt trận giao phó.
купить диплом института