Di tích đã được xếp hạng cấp Quốc Gia

1. Di tích Khu Lưu niệm thời niên thiếu Chủ tịch Tôn Đức Thắng, nơi Bác Tôn được sinh ra và sống thời niên thiếu (1888 - 1906).

- Địa chỉ: Cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Cấp bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa năm 1984.


Ngôi nhà – Nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng được sinh ra và sống thời niên thiếu (1888 – 1906).

2. Đình Bình Đông, nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng chọn làm cơ sở cất giấu tài liệu tuyên truyền cách mạng, hội họp và tập luyện võ thuật của hội viên Công hội và hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vào những năm 1920 - 1929.

- Cấp bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa năm 1997.
- Địa chỉ: Cù lao rạch Bà Tàng, phường 7, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh.
 

Đình Bình Đông.

3. Di tích Xưởng Cơ khí (Xí nghiệp Liên hợp Ba Son), nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã từng làm thợ và hoạt động cách mạng trong những năm đầu của thế kỷ XX.

- Cấp bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa năm 1993.
- Địa chỉ: Số 2, Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 

Xưởng Cơ khí (Xí nghiệp Liên hợp Ba Son)
 - Nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã làm thợ và hoạt động cách mạng.

4. Di tích Nhà tù Côn Đảo, nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng bị thực dân Pháp giam cầm và cũng là nơi Người tham gia thành lập Chi bộ Cộng sản ở nhà tù Côn Đảo và hoạt động cách mạng (1930 - 1945).

- Địa chỉ: Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Cấp bằng công nhận Di tích lịch sử - văn hóa năm  1989.


Một trong nơi giam giữ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại nhà tù Côn Đảo.
 
5. Di tích trường Lasal Taberd, nơi tiếp đón đoàn tù chính trị từ Côn Đảo trở về (tháng 9/1945), trong đó có Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

- Địa chỉ: Số 53, Tôn Đức Thắng, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Cấp bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa năm 1992.


Trường Lasal Taberd.

6. Di tích nhà ở, làm việc, hầm an toàn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và nơi làm việc của Ban Thường trực Quốc hội, Mặt trận Liên Việt (cuối năm 1952 đến 7/1954).

- Cấp bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa năm 2000.
- Đia chỉ: Thôn Chi Liền (này là thôn Đồng Mà), xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
 


Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại thôn Chi Liền (nay là thôn Đồng Mà),
 xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tình Tuyên Quang.

Các tin khác

pulse bitcoin