THÔNG BÁO TRIỆU TẬP CÁC THÍ SINH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 01/09/2015

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 22/06/2015

Thông báo tuyển dụng nhân viên làm việc tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng...

KẾ HOẠCH Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn” Lần VII - Năm 2012 02/07/2012

I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
    Thiết thực chào mừng kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2012), Bảo tàng Tôn Đức Thắng phối hợp với Nhà Thiếu nhi Thành phố, Hội Mỹ thuật Thành phố, Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn” lần VII, nhằm thông qua ngôn ngữ hội họa tuyên truyền về Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, đặc biệt là tình cảm của Bác Tôn đối với thiếu nhi, nhi đồng Việt Nam.

Thông báo về Hội thi vẽ tranh “Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh với Bác Tôn” Lần VII - năm 2012. 02/07/2012

 Trên cơ sở kế hoạch số 05/KH-BTTĐT của Bảo tàng Tôn Đức Thắng, ngày 31/5/2012, được triển khai vào ngày 13/6/2012. Ban Tổ chức Hội thi vẽ tranh đã thống nhất một số nội dung trong kế hoạch hội thi.
Giới thiệu sách mới

Giới thiệu sách mới 06/01/2012

Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính yêu của chúng ta với hơn 90 tuổi đời trong đó có hơn 60 năm cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hoạt động cách mạng của Bác trải dài khắp các vùng miền của tổ quốc.
Giới thiệu hội trường

Giới thiệu hội trường 06/01/2012

Hội trường Bảo tàng Tôn Đức Thắng với quy mô từ 50 đến 300 chỗ lịch sự, sang trọng, đầy đủ trang thiết bị (máy chiếu, màn hình, hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy điều hòa).
купить диплом института