Hoạt động sưu tầm

Sưu tầm hiện vật có vị trí quan trọng, trong mọi hoạt động của bảo tàng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong mọi hoạt động bảo tàng, là điều kiện, là nền tảng mang tính quyết định cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của bảo tàng.

1. Do đó, yêu cầu đầu tiên đối với Bảo tàng Tôn Đức Thắng ngay từ khi mới thành lập là phải định hướng cho hoạt động sưu tầm hiện vật, tài liệu liên quan đến Bác Tôn. Những nội dung sưu tầm Bảo tàng đã thực hiện trong nhiều năm qua bao gồm:

 • Thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vai trò và những cống hiến của Người đối với cách mạng Việt Nam, đối với những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thế kỷ XX. Sự hình thành tư tưởng, những mốc thời gian, các sự kiện trọng đại trong cuộc đời Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
 • Sưu tập hiện vật minh chứng cho sự hình thành nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống của Chủ Tịch Tôn Đức Thắng. Nhân Cách phẩm chất đạo đức ấy đã trở thành chuẩn mực để mọi người noi theo.
 • Sưu tập hiện vật minh chứng cho tình cảm kính yêu, lòng biết ơn của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
 • Xây dựng, hình thành kho tài liệu khoa học hỗ trợ, kho hiện vật tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày, tuyên truyền về những vấn đề có liên quan đến Bác Tôn như : lịch sử Việt Nam thời kỳ cận hiện đại, lịch sử, văn hóa Nam Bộ nói chung vùng đất An Giang nói riêng. Đặc biệt, những vấn đề liên quan đến lịch sử,giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi lẽ, phong trào đấu tranh của công nhân Sài Gòn vào những năm 20 của thế kỷ XX luôn gắn liền với tên tuổi người thợ máy Tôn Đức Thắng và là niềm tự hào của công nhân, nhân dân lao động thành phố.

2. Từ định hướng trên, công tác sưu tầm của Bảo tàng đã được thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng như:

 • Tổ chức các đợt khảo sát, sưu tầm hiện vật, tài liệu liên quan đến Bác Tôn tại các địa phương trên cả nước – những nơi Bác Tôn đã sống và làm việc trong suốt cuộc đời hơn 90 năm của Người.  Cùng với khảo sát, sưu tầm hiện vật, Bảo tàng tổ chức các buổi tọa đàm tại nhiều địa phương trên cả nước nhằm làm sáng tỏ hơn thời gian và các hoạt động của Bác Tôn tại mỗi địa phương. 
 • Tiến hành tra cứu, khai thác tư liệu tại các cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ quan của trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các Bảo tàng trung ương và các kho lưu trữ trên cả nước… Nhiều hiện vật là tặng phẩm của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, khối lượng tư liệu văn bản, phim ảnh, băng hình, băng tiếng đang được lưu giữ tại Bảo tàng hiện nay là kết quả của sự hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ trách nhiệm của các đơn vị nêu trên.
 • Một trong những nguồn có lưu trữ hiện vật liên quan đến Bác Tôn mà Bảo tàng đã sưu tầm được là ở trong nhân dân, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng – những người đã từng sống và làm việc với Bác Tôn, các đồng chí từng là thư ký, cảnh vệ cho Chủ tịch Tôn Đức Thắng bởi lẽ lúc sinh thời với phẩm chất giản dị, gần gũi với quần chúng nhân dân cộng với chất hào hiệp Nam bộ Bác Tôn không chỉ để lại nơi họ niềm  kính yêu vô hạn mà còn là những hiện vật – kỷ vật – cụ thể mà Người đã trao tặng. Những kỷ vật – hiện vật gốc – thông qua các hoạt động trưng bày, tuyên truyền giúp công chúng cảm nhận rõ nét nhất, sâu sắc nhất về “chất người” Tôn Đức Thắng.
 • Một kho tư liệu “sống” quý giá mà hiện nay Bảo tàng đang lưu giữ là những băng ghi hình, ghi âm các lời kể, hồi ức của rất nhiều các đồng chí đã cùng hoạt động cách mạng, được làm việc và từng sống gần gũi với Bác Tôn trong nhiều giai đoạn, nhiều thời kỳ khác nhau. Chính những tư liệu quý trên góp phần rất lớn phục vụ công tác nghiên cứu, xác minh, bổ sung những thông tin về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng và cùng với hiện vật gốc nó là cơ sở, nền tảng để Bảo tàng thực hiện công tác trưng bày, tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng.
 • Bước đầu Bảo tàng đã đặt vấn đề phối hợp sưu tầm tài liệu liên quan đến Bác Tôn đang được lưu giữ tại Cộng hòa Liên bang Nga và Cộng hòa Pháp. Sắp tới, Bảo tàng sẽ tiếp tục phối hợp để sưu tầm tài liệu tại các nước: Lào, Campuchia, Trung Quốc, Mông Cổ, Ba Lan, Đức, Ukraina, Bungari, Hungari.
3. Bên cạnh việc nghiên cứu – sưu tầm về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng để kiện toàn kho cơ sở, Bảo tàng còn nghiên cứu và mở rộng nội dung sưu tầm để phục vụ cho công tác triển lãm trưng bày – tuyên truyền các chuyên đề nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của công chúng như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quốc hội Việt Nam, giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam, công nhân và Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh, về Nam bộ xưa và An Giang ngày nay.

Ra đời vào năm 1988, Bảo tàng Tôn Đức Thắng là Bảo tàng trẻ so với các bảo tàng trong thành phố, là loại hình lưu niệm danh nhân nên có đặc thù riêng và phạm vi hoạt động không rộng như những Bảo tàng thuộc lĩnh vực khoa học lịch sử khác, số lượng hiện vật, tư liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng không nhiều và không được lưu giữ tập trung do những nguyên nhân khác nhau, kinh phí hoạt động và cơ sở vật chất còn thiếu thốn chưa đáp ứng yêu cầu của công tác sưu tầm…. Những khó khăn trên đã ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động của Bảo tàng trong đó có hoạt động sưu tầm, nhưng dưới sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, bằng tâm huyết và nỗ lực, đội ngũ cán bộ làm công tác sưu tầm đã khắc phục mọi khó khăn, những hạn chế về trình độ, kinh nghiệm, để không ngừng phấn đấu vươn lên, bổ sung kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng công tác sưu tầm của Bảo tàng trong giai đoạn tới. Chính bằng sự nỗ lực trên, trung bình mỗi năm Bảo tàng đã sưu tầm khoảng 400 hiện vật, tư liệu và đến cuối năm 2011 Bảo tàng đang lưu giữ trên 13.500 hiện vật, tư liệu trong đó có trên 1.000 hiện vật gốc để tạo tiền đề cho các hoạt động trưng bày, tuyên truyền về Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến với công chúng tại thành phố và cả nước.

Nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của Bảo tàng trong suốt những năm qua, đặc biệt là công tác sưu tầm, có thể tự hào vì những gì mà Bảo tàng đã thực hiện được nhưng đồng thời cũng đặt ra những trách nhiệm nặng nề hơn khi đứng trước nhu cầu ngày càng cao của xã hội, đứng trước yêu cầu bức thiết tồn tại và phát triển trong xu thế hội nhập toàn cầu. Từ nhận thức trên, định hướng hoạt động sưu tầm của Bảo tàng trong thời gian tới tập trung những nội dung lớn sau:

 • Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các bộ sưu tập hiện vật theo biên niên tiểu sử, đặc biệt sưu tầm theo từng chuyên đề chuyên sâu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
 • Xây dựng các bộ sưu tập chuyên đề mở rộng có liên quan đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
 • Tổ chức, sưu tầm hình tượng Bác Tôn qua văn học, nghệ  thuật.
 • Sưu tầm về đội ngũ công nhân, tổ chức Công đoàn thành phố Hồ Chí Minh.
Trong sự thành công của Bảo tàng Tôn Đức Thắng có sự giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ đầy trách nhiệm của nhân dân cả nước trong hơn 20 năm qua,  Bảo tàng mong muốn và hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, trao đổi và hiến tặng hiện vật, tư liệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Bảo tàng sẽ thông tin rộng rãi trong công chúng như là sự ghi nhận và tôn vinh những tổ chức và cá nhân đã đóng góp, hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng.

Các tin khác

купить диплом института