TẬP HUẤN DỰ ÁN TRƯNG BÀY

     Từ ngày 21/10 đến 25/10/2013, cán bộ - nhân viên nghiệp vụ Bảo tàng Tôn Đức Thắng được tập huấn về công tác đổi mới trưng bày với bà Wendy Erd - chuyên gia người Mỹ.

     Qua cuộc tập huấn, Bảo tàng Tôn đức Thắng đã có cách nhìn mới hơn trong trưng bày. Qua đó, Bảo tàng sẽ áp dụng những kiến thức đã học được nhằm chỉnh lý hệ thống trưng bày hiện tại trong thời gian tới.

Một số hình ảnh trong cuộc tập huấn: