Google+

Hoa Kỳ

 

Hộ chiếu Yêu cầu? 
Anh Có 
Úc Có 
Canada Có 
Hoa Kỳ N / A 
Các nước EU khác  Có 
 
Visa Yêu cầu? 
Anh  Không / 2 
Úc    Không 
Canada    Không 
Hoa Kỳ  N / A 
Các nước EU khác   1
 
Vé khứ hồi Yêu cầu 
Anh Có 
Úc Có 
Canada Không 
Hoa Kỳ N / A 
Các nước EU khác Có 
 
Hộ chiếu:
Hộ chiếu hợp lệ yêu cầu công dân các nước trên; hiệu lực khác nhau, hầu hết hộ chiếu công dân các nước  phải có giá trị ít nhất sáu tháng vào Mỹ. Nếu không, chủ sẽ được thừa nhận cho đến ngày hết hạn trên hộ chiếu, kiểm tra với đại sứ quán (xem địa chỉ liên hệ). 
 
 Hộ chiếu Lưu ý: 
(a) Đối với công dân bao gồm trong Visa Waiver Program (xem phần Thị thực), hộ chiếu phải có giá trị ít nhất là 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh. 
(b) Tất cả khách du lịch vào Mỹ theo chương trình Visa Waiver yêu cầu máy tính cá nhân, hộ chiếu có thể đọc được. Trẻ em có trên hộ chiếu của cha mẹ bây giờ cũng đòi hỏi máy của họ có thể đọc được hộ chiếu. Du khách không sở hữu máy đọc hộ chiếu sẽ đòi hỏi phải có thị thực nhập cảnh Hoa Kỳ hợp lệ. 
(c) Tính đến Ngày 12 tháng 1 năm 2009, tất cả các du khách đến thăm Hoa Kỳ theo Chương trình Visa Waiver, cung cấp chi tiết trực tuyến 72 giờ trước khi đi du lịch. 
 
Du lịch Tây bán cầu Initiative (WHTI): Mọi người, bao gồm cả công dân Mỹ, đi du lịch bằng máy bay giữa Mỹ và Canada, Trung và Nam Mỹ, Caribbean và Bermuda phải xuất trình hộ chiếu hợp lệ, hoặc tài liệu được phê duyệt khác, khi nhập hoặc tái nhập vào Mỹ. Yêu cầu tương tự đối với những người đi du lịch bằng đường biển hoặc được thông qua ngày 01 tháng 6 2009. 
 
Để biết thêm chi tiết, truy cập vào trang web của Cục giao Hoa Kỳ: (website: http://travel.state.gov/travel/cbpmc/cbpmc_2223.html). 
 
Thị thực 
Không yêu cầu với công dân các nước nêu trên thời gian vẫn lên đến 90 ngày, ngoại trừ: 
1. Công dân của Bulgaria, Cyprus, Hy Lạp, Ba Lan và Romania, những người đòi hỏi phải có thị thực khi họ không được bao gồm trong Visa Waiver Program. 
2. Người giữ một số hộ chiếu Mantơ được bao gồm trong chương trình Visa Waiver 
 
Visa Lưu ý:
 (a) người nhập cư đổ bộ của Canada và cư dân Anh của Bermuda là công dân của những người, và có hộ chiếu từ hợp lệ, khối thịnh vượng chung các quốc gia hoặc Ai-len không đủ điều kiện để vào Hoa Kỳ nếu không có thị thực. 
(b) Tất cả hành khách sân bay Mỹ quá cảnh được yêu cầu để có được thị thực quá cảnh. 
(c) Để đủ điều kiện cho thị thực du lịch miễn phí theo Chương trình Visa Waiver, công dân phải đi lại trên một hộ chiếu hợp lệ, cho kỳ nghỉ, quá cảnh hoặc mục đích kinh doanh và lưu trú không quá 90 ngày. (ESTA). 
 
Các loại visa và chi phí:
Du lịch, kinh doanh, quá cảnh và sinh viên: US $ 131. 
 
Hiệu lực:
Thị thực có thể được sử dụng để đi du lịch đến Mỹ cho đến ngày nó hết hạn.. Một số thị thực hợp lệ cho nhiều mục. Độ dài lưu trú tại Mỹ được xác định bởi các viên chức nhập cư Mỹ tại thời điểm nhập cảnh. 
 
Liên hệ: 
Đại sứ quán hoặc lãnh sự 
 
Ngày làm việc bắt buộc:
Thường thì 5 ngày sau khi phỏng vấn. Một số trường hợp có thể mất đến 90 ngày - kiểm tra với đại sứ quán / lãnh sự (xem địa chỉ liên hệ).