Google+

Chỗ ở

 

 

Khách sạn

Kể từ khi  được tư nhân hoá ngành công nghiệp khách sạn trong những năm 1990, một số lượng lớn các khách sạn và nhà khách đã được hoàn thành và đang được xây dựng, đặc biệt là ở Yangon.

Du khách nên đặt phòng trước, đặc biệt là từ Tháng Mười Một-Tháng Ba. Ngoài ra còn có các khách sạn tại những khu nghỉ mát của Sandoway, Taunggyi và Pagan. Để biết thêm chi tiết, liên hệ với Hội đồng Xúc tiến Du lịch (xem địa chỉ liên hệ).

Xếp hạng: Một số lượng ngày càng cao của khách sạn được chia thành ba loại: sang trọng, lớp học đầu tiên và thấp hơn.

Inns

Đây là một lựa chọn khác cho du khách, mặc dù cũng có nhà khách dành riêng cho cán bộ nhà nước tại nhiều thị trấn.

Du khách đi du lịch xa các tuyến du lịch bình thường nên mang theo túi ngủ hoặc chăn, như đến các chùa, đền thờ và tu viện, chỉ thích nghi cho du khách ở lại một hoặc hai đêm.