Google+

Visa Myanmar

 

 

Hộ chiếu Yêu cầu?

Anh

 Có

 Úc

 Có

Canada

 Có

Hoa Kỳ

 Có

Các nước liên minh Châu Âu khác

  Có

Visa        Yêu cầu?

 Anh

 Có

Úc

 Có

Canada

Hoa Kỳ

 Có

Các nước liên minh Châu Âu khác

 Có

Yêu cầu trả lại vé?

Anh

Không

Úc

Không

 Canada

Không

 Hoa Kỳ

Không

 Các nước liên minh Châu Âu khác

 Không

 

Hộ chiếu

Hộ chiếu còn giá trị ít nhất sáu tháng tại ngày khởi hành dự định,yêu cầu  tất cả các công dân các nước nêu trên.

Thị thực

Yêu cầu của tất cả các công dân các nước nói trên, ngoại trừ hành khách quá cảnh tiếp tục cuộc hành trình.

Lưu ý: dân không được nhắc đến trong bảng trên nên liên hệ với đại sứ quán cho các yêu cầu thị thực (xem địa chỉ liên hệ).

 Lưu ý Visa

Một thị thực riêng biệt  được yêu cầu cho trẻ hơn bảy tuổi, ngay cả khi đi du lịch trên hộ chiếu của cha mẹ chúng.

Các loại visa và chi phí

£ 14 doanh nghiệp

£20. Du lịch

Hiệu lực

Thị thực du lịch có hiệu lực trong hai tháng kể từ ngày cấp.

Thị thực kinh doanh hợp lệ trong ba tháng hoặc sáu tháng kể từ ngày cấp, tùy thuộc vào loại được cấp.