Google+

Miễn thuế

 

Qui Hàng hoá sau đây có thể được đưa vào Myanmar bởi những người trên 17 tuổi mà không phải thông qua hải quan thuế:

-200 hay 50 điếu xì gà hoặc thuốc lá 225g.

-1l rượu.

 -0.5L  nước hoa

Lưu ý: Trang sức, hàng điện tử và máy ảnh phải được khai báo; nếu không làm như vậy du khách có thể bị từ chối được xuất khẩu chúng vào ngày khởi hành.

Máy quay video sẽ được tạm giữ an toàn tại sân bay và sẽ được trả lại khi khởi hành

Cấm nhập khẩu:

Bài lá, trang thiết bị đánh bạc, đồ cổ, các di chỉ khảo cổ và các nội dung khiêu dâm đều bị cấm.

Cấm xuất khẩu

Tất cả đá quý, nữ trang và bạc mua từ các cửa hàng ủy quyền có thể được đưa ra khỏi đất nước.