Google+

Ngày lễ

 

Liên minh ngày 12 tháng hai.

Ngày Độc lập: ngày 4 tháng 1

Ngày nông dân: ngày 2 tháng 3

Ngày 27 tháng 3: ngày lực lượng vũ trang

Ngày rằm tháng 4: lễ Vesak mừng Phật Đản sanh

Ngày 19 tháng 7: ngày liệt sĩ

 Ngày 25 tháng 12: ngày Lễ Giáng Sinh.