KẾ HOẠCH LIÊN HOAN TIẾNG HÁT HSSV CÁC TRƯỜNG MANG TÊN TÔN ĐỨC THẮNG LẦN II/2012 11/10/2012

Để tạo sự gắn kết hơn nữa trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản về Chủ tịch Tôn Đức Thắng thông qua hình thức giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa Bảo tàng Tôn Đức Thắng...
Lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2012)

Lễ kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2012) 20/08/2012

Sáng 17 tháng 8 năm 2012, Lễ Kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2012) được tổ chức tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng- Quận 1- Thành phố Hồ Chí Minh...
Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống trưng bày Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống trưng bày Bảo tàng Tôn Đức Thắng 13/07/2012

Nhằm hướng tới việc thực hiện đề cương dự án xây mới Bảo tàng Tôn Đức Thắng và chuẩn bị cho việc tổ chức hội thảo về đổi mới trưng bày Bảo tàng Tôn Đức Thắng nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2013) và 25 năm thành lập Bảo tàng (1988 - 2013).
1[2]  
pulse bitcoin