KẾ HOẠCH LIÊN HOAN TIẾNG HÁT HSSV CÁC TRƯỜNG MANG TÊN TÔN ĐỨC THẮNG LẦN II/2012

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG

       Số: 11 /KH-BTTĐT                                                       TP. Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng 9  năm 2012
     
 

KẾ HOẠCH
V/v Tổ chức Liên hoan tiếng hát học viên - sinh viên
các trường mang tên Tôn Đức Thắng, lần II - năm 2012.


I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1.    Mục đích:
    Để tạo sự gắn kết hơn nữa trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản về Chủ tịch Tôn Đức Thắng thông qua hình thức giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa Bảo tàng Tôn Đức Thắng với các trường mang tên Tôn Đức Thắng và trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng nhằm tuyên truyền, giới thiệu về Chủ tịch Tôn Đức Thắng thông qua các bài nhạc, bài thơ ca ngợi về Bác, về quê hương An Giang.
2.    Yêu cầu:
- Tạo sự gắn kết lâu dài giữa Bảo tàng với các trường học mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng và trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng. Chương trình sinh hoạt bổ ích. không khí vui tươi, giải trí lành mạnh;
- Thu hút đông đảo học viên – sinh viên các trường mang tên Tôn Đức Thắng cùng tham gia với tinh thần, thái độ tích cực, học hỏi lẫn nhau.

II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:
1.Thời gian: Dự kiến 19g00, ngày 24 /11/2012
2. Địa điểm: Bảo tàng Tôn Đức Thắng (địa chỉ: Số 5 đường Tôn Đức Thắng, Q. I, TP. Hồ Chí Minh)

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG:
1. Nội dung :
- Những bài hát có liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác Tôn.
- Những bài hát ca ngợi về Bác Hồ, về quê hương đất nước, về truyền thống cách mạng.
2. Đối tượng tham gia:
    Học viên – sinh viên đang học tại các trường mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Trung cấp Nghề Tôn Đức Thắng,  Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tôn Đức Thắng và Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng. Đặc biệt, năm nay có sự tham gia của Trường Chính trị Tôn Đức Thắng - An Giang, Trường THPT Tôn Đức Thắng - Đồng Nai.
3.    Hình thức, thể lệ:
- Thể loại: Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp ca, múa, độc tấu nhạc cụ dân tộc.
- Mỗi đơn vị tự tuyển chọn thí sinh và dàn dựng thành chương trình và dự thi theo chương trình, thời lượng mỗi chương trình không quá 30 phút. Mỗi chương trình phải có chủ đề, giới thiệu chủ đề, MC giới thiệu chương trình của đơn vị nào, đơn vị đó tự chuẩn bị.
- Mỗi chương trình có ít nhất 50% tác phẩm về Bác Tôn.
- Các đơn vị được quyền sử dụng nhạc đĩa hoặc ban nhạc nhưng không được thu lời, thu bè trước, không hát nhép. Nhạc cụ, trang phục các đơn vị tự lo, đảm bảo phù hợp với nội dung tiết mục biểu diễn. Khuyến khích các tiết mục được các đơn vị dàn dựng công phu độc đáo, sáng tạo.
- Chương trình Liên hoan và tổng kết phát giải được diễn ra vào đêm 24/11/2012.
- Các đơn vị gửi danh sách các tiết mục tham gia dự thi về BTC trước ngày 18/11/2012 (ghi rõ tên bài hát, tên tác giả, tên người biểu diễn, hình thức thể hiện của các tiết mục, lưu ý : những tiết mục phải được phép công diễn). Danh sách thí sinh tham dự phải có xác nhận của trường (gởi đến Bảo tàng Tôn Đức Thắng, địa chỉ: số 5 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận I- TP. HCM.).

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
    * Giải chương trình:
    - Giải I: 01 giải;     Giải II: 01 giải
    * Giải tiết mục:
    - Đơn ca: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba;
    - Song ca: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải 3;
    - Các thể loại khác: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải 3, 1 giải khuyến khích;
    * Giải cổ động viên : 01 giải tập thể.

V. BAN TỔ CHỨC:
    - Bảo tàng Tôn Đức Thắng (Trưởng ban)
    - Trường Đại học Tôn Đức Thắng
    - Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng
    - Trường Trung cấp Nghề Tôn Đức Thắng
    - Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tôn Đức Thắng
    - Trường Chính trị Tôn Đức Thắng - An Giang
    - Trường THPT Tôn Đức Thắng - Đồng Nai

VI. BAN GIÁM KHẢO:
    - Nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm - Trưởng khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP. HCM
    - Nhạc sĩ Nguyễn Tôn Nghiêm - Hội viên Hội Âm nhạc TP. HCM
    - Nhạc sĩ Phan Long - Hội viên Hội Nhạc sĩ VN
 - Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến - Nguyên Trưởng phòng Văn hóa văn nghệ - Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM.

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
    - Từ 15/9/2012 - 25/9/2012    : Xây dựng dự thảo kế hoạch, thể lệ
    - Từ 27/9/2012 - 30/9/2012    : Phát hành Kế hoạch tổ chức
    - Từ 10/10/2012 - 16/10/2012: Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các đội đăng ký tham gia bốc thăm lượt thi (sẽ có thư mời cụ thể).
    - Ngày 24/11/2012: Khai mạc liên hoan tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (Chương trình được phát sóng trên Đài Truyền hình TP)

VIII. KINH PHÍ TỔ CHỨC:
    - Vận động xin tài trợ;
    - Bảo tàng Tôn Đức Thắng sẽ chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức, giải thưởng, Ban Giám khảo, bồi dưỡng báo, đài.
    - Các trường tham gia sẽ chịu trách nhiệm kinh phí xây dựng chương trình, tổ chức tập luyện, bồi dưỡng cho thí sinh tại cơ sở.
     Trên đây là kế hoạch Tổ chức “Liên hoan tiếng hát học viên - sinh viên các trường mang tên Tôn Đức Thắng” đã được Ban tổ chức nhất trí thông qua và cùng triển khai thực hiện.

                                                                              
                                                                                                           TM. BAN TỔ CHỨC
                                                                                                              TRƯỞNG BAN 
                                                                                     GIÁM ĐỐC BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG
                                                                                                              Trần Xuân Thảo


                                                                                                                      Đã ký

Các tin khác

[1]2  
купить диплом института