HỘI THẢO KHOA HỌC TẠI BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG

     Chiều ngày 19/8/2013, Bảo tàng Tôn Đức Thắng phối hợp cùng Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Thành phố Hồ Chí Minh - Dấu ấn trong phong trào công nhân Sài Gòn Chợ Lớn những năm 1920".
      Chủ trì hội thảo gồm có: Bà Vũ Kim Anh - PGĐ Sở VHTT & DL TP; Ông Nguyễn Việt Cường - PCT LĐLĐ TP; TS. Trần Xuân Thảo - GĐ Bảo tàng Tôn Đức Thắng.
      Hội thảo đã thu hút nhiều các nhà khoa học như: TS. Nguyễn Thị Hậu, TS. Chu Đức Tính (GĐ. Bảo tàng Hồ Chí Minh), TS. Nguyễn Thị Hoa Xinh (GĐ. Bảo tàng Hồ Chí Minh- chi nhánh Tp.HCM)... Bên cạnh đó, hội thảo đã nhận được nhiều bài tham luận có giá trị.
      Một số hình ảnh buổi hội thảo: