HỘI NGHỊ CCVC BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG NĂM 2014

     Ngày 22/01/2014 Công đoàn Bảo tàng Tôn Đức Thắng cùng lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ Công chức – Viên chức năm 2014.
     Đến tham dự Hội nghị có bà Vũ Kim Anh – Phó giám đốc Sở VHTT&DL Tp.HCM; Ông Hà Phước Chinh – Chủ tịch Công Đoàn Sở VHTT&DL Tp.HCM;
     Hội nghị cán bộ công chức - viên chức Bảo tàng Tôn Đức Thắng được tiến hành dân chủ, đoàn kết, thiết thực, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí tuệ để tổng kết, đánh giá và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao năm 2014, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh về mọi mặt.
     Hội nghị đã Công bố Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu Lao động Tiên tiến, khen thưởng các cá nhân đạt Giấy Khen của Sở và Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2013.
      Một số hình ảnh tại Hội nghị CCVC Bảo tàng Tôn Đức Thắng:


Tiết mục văn nghệ của phòng Kiểm kê Bảo quản


Tiết mục văn nghệ của phòng Trưng bày Tuyên truyền


Tiết mục văn nghệ của phòng Sưu tầm