Các chuyên đề trưng bày đã qua

Các chuyên đề trưng bày đã qua

 1. Quê hương Bác Tôn ngày nay
 2. Bác Tôn với miền Nam
 3. Bác Tôn với thiếu nhi
 4. Bác Tôn của chúng ta
 5. Bác Tôn trong lòng miền Nam
 6. 50 năm Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 7. Công nhân Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh tiếp bước người thợ Tôn Đức Thắng
 8. Bác Hồ - Bác Tôn
 9. 70 năm Công đoàn Việt Nam
 10. Mặt trận Dân tộc thống nhất trong tiến trình cách mạng Việt Nam
 11. An Giang quê hương Bác Tôn trên đường đổi mới
 12. Bác Tôn với lực lượng vũ trang nhân dân
 13. Nước Nga thế kỷ XX - Những trang sử
 14. Bảo tàng Tôn Đức Thắng 20 năm hình thành và phát triển
 15. Bác Tôn với công tác thi đua
 16. Bác Tôn và gia đình
 17. Bác Tôn với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 18. Bác Tôn với công nhân
 19. Ba Son và Côn Đảo qua ký họa Huỳnh Phương Đông
 20. Mẫu phác thảo tượng Bác Hồ - Bác Tôn.
 21. Giải thưởng Tôn Đức Thắng qua 10 năm (2000 - 2010)

Các tin khác