Google+

Địa chỉ liên hệ Canada

 

Cao Ủy Canada tại Vương quốc Anh 
Công tác nhập cư: 38 Grosvenor Street, London W1K 4AA, Vương quốc Anh 
Điện thoại: (020) 7258 6600 hoặc 6699 (ghi thông tin về thị thực). 
Website: www.unitedkingdom.gc.ca 
Giờ mở cửa: Thứ Hai-Thứ Sáu 08h00-11h00
 
 Công tác lãnh sự:
Canada House, 5 Pall Mall East, Trafalgar Square, London SW1Y 5BJ, Vương quốc Anh.
Điện thoại: (020) 7258 6356 hoặc 6600 (ghi thông tin về hộ chiếu). 
Website: Như trên. 
Giờ mở cửa: Thứ Hai-Thứ Sáu 09h30-13h30. 
 
Ủy ban Du lịch Canada tại Vương quốc Anh 
62-65 Trafalgar Square, London WC2N 5DY, Vương quốc Anh 
Điện thoại: 0870 161 5151 (chỉ đi du lịch thương mại). 
Website: www.travelcanada.ca 
 
Đại sứ quán Canada tại Mỹ 
501 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, 20.001 DC, Hoa Kỳ
 Điện thoại: (202) 682 1740. 
Website: www.washington.gc.ca  
Giờ mở cửa: Thứ Hai-Thứ Sáu 09h00-17h00; 09h00-12h00 (dịch vụ lãnh sự).