Google+

Địa chỉ liên hệ

 

Quản lý du lịchquốc gia Lào (LNTA)
PO Box 3.556, Lane Xang Avenue, Hadsady, Chanthabouly, Viêng Chăn, Lào
Điện thoại: (21) 212 251/248.
Website: www.tourismlaos.gov.la hoặc www.ecotourismlaos.com

Đại sứ quán của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào ở Pháp
74 Avenue Raymond Poincaré, 75.116 Paris, Pháp
Điện thoại: (01) 4553 0298.
Giờ mở cửa thị thực giải đáp các thắc mắc và các cách áp dụng: từ Thứ Hai-Thứ Sáu 9h00-12h00.
Website: www.laoparis.com

Đại sứ quán của nhân dân Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Mỹ
2222 S Street, NW, Washington, 20.008 DC, Hoa Kỳ
Điện thoại: (202) 332 6416.
Website: www.laoembassy.com