Google+

Hộ chiếu/ Visa

 

 

Hộ chiếu             Yêu cầu?

Anh

        Có

Úc

        Có

Canada

        Có

Hoa Kỳ

        Có

Các nước Liên minh Châu Âu

        Có

Visa                     Yêu cầu?

 Anh

       Có

Úc

       Có

Canada

       Có

Hoa Kỳ

       Có

Các nước Liên minh Châu Âu

       Có

Vé khứ hồi  Yêu cầu trả  

Anh

       Có

Úc

       Có

Canada

       Có

Hoa Kỳ

       Có

Các nước Liên minh Châu Âu

       Có

 

 

Hộ chiếu
Hộ chiếu với ít nhất sáu tháng còn hiệu lực yêu cầu  với tất cả công dân các nước nói trên.

Thị thực
Yêu cầu với tất cả các công dân các nước nói trên, ngoại trừ công dân Luxembourg, tối đa là 15 ngày.

Lưu ý: dân không được nhắc đến ở trên nên liên hệ với đại sứ quán để kiểm tra các yêu cầu thị thực (xem địa chỉ liên hệ).

Visa Lưu ý
(a) Một thị thực 15 ngày, hiện nay có sẵn cho công dân khi đến Sân bay quốc tế ở Vientiane, Sân bay quốc tế Luang Prabang hoặc Cầu Friendship ; thị thực không được mở rộng.

(b) Visa có thời hạn một tháng có sẵn từ các đại sứ quán Lào nếu cung cấp đương đơn

(c) Visa kinh doanh một tháng có sẵn từ các đại sứ quán Lào; nộp đơn yêu cầu uỷ quyền từ các tổ chức, họ sẽ được tham quan tại Lào trước khi nộp đơn xin thị thực; thị thực có thể được kéo dài cho đến khi hoàn thành kinh doanh.

(d) Năm ngày cho thị thực cho công dân quá cảnh tại sân bay quốc tế Viêng Chăn; đòi hỏi bằng chứng về hành trình đi trong vòng năm ngày.

(e)  Thị thực nhập cảnh nhiều mục chỉ có sẵn từ Bộ Ngoại giao Lào.

Các loại visa và chi phí
Khi tới: US $ 30 Khám phá,. Kinh doanh và quá cảnh: US $ 50.

Hiệu lực
Tất cả được cấp thị thực để nhập cảnh và phải được sử dụng trong vòng hai tháng sau ngày cấp.

Áp dụng đến:
Lãnh sự quán (hoặc lãnh sự tại đại sứ quán) hoặc một nhà điều hành tour du lịch chính thức được công nhận Một thị thực hợp lệ cho Lào cũng có thể được lấy từ các cơ quan du lịch tại Bangkok (Thái Lan).

Ngày làm việc bắt buộc
Ba ngày từ lãnh sự quán.