Google+

Mua sắm

 

Các thị trường tại Viêng Chăn và Luang Prabang có mặt hàng giá trị nhất là lụa, Vải bông, chạm khắc gỗ, gốm sứ, bạc nữ trang và áo sơ mi là những mặt hàng tốt để mua.

Sarongs Lào (pha sin) túi bộ lạc là một quà lưu niệm phổ biến. Mặc dù phần lớn các cửa hàng có giá cố định, tuy nhiên du khách vẫn có thể trả giá nhiều mặt hàng.

Thời gian mua sắm:
Khác nhau ở những địa điểm, nhưng nhìn chung thời gian thường từ Thứ Hai-Thứ 7 từ 08h00/09h00-1600/17h00, các cửa hàng tư nhân mở cửa lâu hơn. Một số cửa hàng cũng mở cửa vào ngày chủ nhật.